tisdag 12 maj 2009

Detta är ett Experiment

Uppdatering: Enligt Numerama kapitulerar socialisterna i Senaten och tillkännager redan nu att de inte tänker gå dit. UMP kan alltså rösta lagen vidare direkt imorgon utan diskussion.


Jean François Copé
, talesman för UMP i Nationalförsamlingen, passade idag på att ge sin version av hur det gått till när 138an röstades igenom i Europaparlamentet: de franska socialisterna slog helt enkelt en signal till sina socialistvänner i Bryssel som snabbt drev igenom paragrafen! Copé ger dock ingen förklaring till det överväldigande stödet bland andra ledamöter av Europaparlamentet.

Christine Albanel sammanfattar läget, med en synnerligen intressant slutkläm:

"J’ai en effet dit que j’avais beaucoup regretté que l’amendement Bono ait été présenté au vote du Parlement Européen et non pas l’amendement de compromis qui devait être présenté par Catherine Trautmann. Effectivement. Pourquoi l’ai-je regretté ? Cet amendement je le rappelle avait été rejeté à l’unanimité par le Conseil Télécom par ce qu’il n’a rien à voir avec le Conseil des télécoms et deuxièmement parce qu’il est là, il est présenté pour cela ; je ne dis pas qu’il est voté pour cela, je dis qu’il est présenté pour cela, pour peser nos débats, sur le Parlement français en train de voter la loi Création et Internet. Alors, cet amendement, je le regrette mais je ne le crains pas parce que la loi Création et Internet ne porte atteinte à aucun droit fondamental. Ensuite, parce que de toute façon la liberté d’utilisation d’internet aussi respectable soit elle, doit se concilier avec d’autres droits : le droit de propriété, le droit des auteurs, le droit des créateurs, et ce droit nous le défendons, et nous le défendons depuis Beaumarchais et nous en sommes fières. Et ensuite parce que nous avons le droit de mener des expérimentations : chaque Etat a le droit de porter des expérimentations pour défendre ses créateurs et c’est ce qui a été approuvé en Conseil des ministres en novembre à Bruxelles. Voilà. Donc je continue à porter la loi Création et Internet avec confiance, avec fierté, et je peux vous dire, avec volonté."
"Jag har mycket riktigt sagt att jag verkligen beklagar att Bono-paragrafen lades fram till omröstning i Europaparlamentet, och inte den kompromiss som lades fram av Catherine Trautmann. Som sagt. Varför beklagar jag det? Jag påminner om att denna paragraf för det första förkastades av telekom-rådet (sic! Ministerrådet) därför att den inte har i telekom-rådet att göra (sic! Telekom-paketet) och för det andra: för att den fanns där, den lades fram på grund av det, jag säger inte att det var därför den röstades igenom, men jag säger att den lades fram i avsikt att tynga vår debatt, att tynga det franska parlamentet som höll på att rösta om lagen om Skapande och Internet. Alltså denna paragraf, jag beklagar den men fruktar den inte eftersom lagen om Skapande och Internet inte kränker några grundläggande rättigheter. Dessutom, måste ändå friheten att använda Internet, hur hedervärd den än må vara, gå att förena med andra rättigheter; som äganderätten och upphovsrätten och dessa rättigheter försvarar vi och det har vi gjort sedan Beaumarchais' dagar och det är vi stolta över.
Och dessutom därför att vi har rätt att experimentera: varje stat har rätt att utföra experiment i syfte att försvara sina kreatörer och det är det Ministerrådet godkände i Bryssel i November. Så är det. Alltså fortsätter jag att föra fram lagen om Skapande och Internet med självförtroende, stolthet och, det kan jag säga er, med vilja.
"


Valium