fredag 1 maj 2009

Betydelseförskjutning

För första gången i världshistorien förskjuts betydelse och makt från Det Synliga till Det Osynliga. Den digitala revolutionen.

På Nätet utgörs rikedom
inte av materiella tillgångar som råvaror, industri och infrastruktur - utan av immateriella företeelser som idéer, kreativitet och skapande. Här finns en enorm potential, en ny ekonomi.

Nätet och
den fritt flödande informationen utplånar nationsgränserna, med undantag för de länder där makten vill bibehålla den riktiga världens strukturer. Som alltid ligger bakåtsträvande endast och uteslutande i makthavares intressen.

Faktum är att vi står inför en förändring som är unik i mänsklighetens historia -
och det skulle kunna vara alldeles, alldeles underbart.

Men vi ser tydligt att makthavare i tätt samarbete med vissa industrier, försöker kväsa friheten och därmed skaparkraften på Nätet. Fenomenet är tydligt över hela västvärlden. Makthavare i andra delar av världen försöker samma sak av samma skäl, samt av skäl som kan motiveras av politisk eller religiös diktatur.
Då framstår Nätet som en fiende till dessa ambitioner: Nätet undergräver diktaturer.

Men på samma sätt som fundamentalistisk religion lamslår samhällen i Mellanöstern, riskerar en fundamentalistisk och urspårad kapitalism lamslå Nätet i vår del av världen, genom en våg av regleringar och repressiva lagar.

Vad händer då när den övriga världen anammar Nätet? Det betyder framför allt ny konkurrens i en immateriell värld där rika länder inte längre har ett automatiskt företräde eller den överlägsenhet som beror av materiella resurser. Det innebär en likvärdighet som aldrig skådats i den riktiga verkligheten. Vi spelar plötsligt på samma plan och utgången är långtifrån given. Den del av Indiens befolkning som rent statistiskt måste tillhöra mänsklighetens spetsbegåvningar, är till exempel lika stor som hela befolkningen i USA.

Länder i Tredje världen kommer med all säkerhet att censurera Nätet enligt sin egen logik - men den kommer inte att sammanfalla med vår.

Det finns inget som helst skäl att tro att Nätets nya kontinenter accepterar vår överhöghet och till exempel finner sig i att amerikanska producenter av exotisk sång och musik försöker bestämma reglerna för deras internetanvändning i deras eget land.
Tanken är faktiskt roande. Skall Ifpi åka med en delegation till Kina och sätta ner foten?
Tror vi att vår kulturs försprång är naturgivet? Att vi alltid kommer att kunna diktera villkoren?

Det kommer att ha negativa konsekvenser för väst om vi låter en otyglad kapitalism, just nu representerad av multinationella företag i upphovsrättsbranschen, löpa amok på Nätet och reglera sönder dess utvecklingspotential med hjälp av kortsiktig lagstiftning.
För det är bara här dessa giriga särintressen kan ställa till skada.