torsdag 7 maj 2009

Öppet gräl

Den fortsatta debatten igår i Nationalförsamlingen präglades av osämja kring Bono-paragrafen (138an/46an) och hur resultatet från omröstningen i Europaparlamentet skulle tolkas. För regeringspartiet (UMP) är resultatet en "icke-händelse" som på intet vis påverkar den franska debatten - och som dessutom inte heller har någon bäring på hadopi-lagen, överhuvudtaget. För oppositionen är tolkningen den motsatta: Bono-paragrafen innebär dödsstöten för lagförslaget.

(...)

M. Christian Paul (...) En sak förvånar mig fortfarande, madame la ministre. Om Bonos paragraf 138 är så betydelselös som ni säger, varför blockerar den franska regeringen telekompaketet på europeisk nivå på grund av denna, i ytterligare 6 månader?

M. Philippe Gosselin. Era manövrar är inte utan skuld!

M. Christian Paul. (...) Konsekvenserna av denna försening för ekonomin kommer med säkerhet att uppgå till flera tiotals miljarder euro i Europa. Varför denna blockering om det är "betydelselöst"?

M. Frédéric Lefebvre. På grund av era löjliga små lekar!

M. Christian Paul. Kom överens med departementet, monsieur Lefebvre: antingen är Bono-paragrafen betydelslös, och telekompaketet bör godtas och HADOPI glömmas, eller så...

M. Frédéric Lefebvre. Ni upphör inte med era små löjliga lekar, vare sig det handlar om Nationalförsamlingen eller Europaparlamentet!

M. Christian Paul. Varför för vi inte en debatt som klargör saken?

M. Michel Herbillon. Därför att vi inte alltid instämmer i Monsieur Paul's analys, och vi har rätt att säga det!

M. Christian Paul. Hindrar Bono-paragrafen HADOPI? Ja. Hela den europeiska pressen kommenterar idag Europaparlamentets beslut, och drar slutsatsen att det innebär ett hinder för HADOPI.

M. Frédéric Lefebvre. Madame Tasca håller dock med oss!

Mme Marie-Josée Roig. Låt oss hålla oss till våra franska lagar!

M. Christian Paul. Sanningen, madame la ministre, är att den franska regeringen blockerar telekom-paketet för flera månader framåt.

M. Frédéric Lefebvre. Det är ni som blockerar debatten!

M. Christian Paul. Regeringen måste sluta motsätta sig Bono-paragrafen i Europaparlamentet och, om den inte drar tillbaka sin text, inför ett långt moratorium som låter oss behandla det här på nytt, med allvar. Annars, madame la ministre, anträder vi en resa till helvetet!

M. le président (Talman). Ordet går till M. Jean Dionis du Séjour.

M. Christian Paul. Det är slut med HADOPI!

M. Jean Dionis du Séjour. Låt oss tala allvar, kära kollegor i regeringsmajoriteten. (mummel från UMPs ledamöter) Det är svårt att förneka att det som just hänt i Bryssel inverkar på vår debatt. Bono-paragrafen förbjuder att avstängning från Internet utan ett föregående juridiskt domslut.

Mme Christine Albanel, kulturminister. Inte alls!

M. Jean Dionis du Séjour. Det gör det visst!

M. Frédéric Lefebvre. Nej: det är som hon säger!

(...)

M. le président. Ordet går till kulturministern.

Mme Christine Albanel, kulturminister. Vi tar det igen: Bono-paragrafen befattar sig absolut inte med avstängning från Internet, utan med fundamentala fri- och rättigheter (...).

M. Christian Paul. Lär er att läsa, eftersom ni inte lärt er att lyssna!

Mme Christine Albanel, kulturminister. Jag betonar, monsieur Paul, att det enda som blockerar telekom-paketet är just Bono-paragrafen.

M. Philippe Gosselin. Det är manipulation!

Mme Christine Albanel, kulturminister. Denna socialistiska paragraf har bara som uppgift att tynga vår debatt.

M. Philippe Gosselin. Bono-Cohn-Bendit-alliansen!

M. Christian Paul. Europaparlamentets majoritet godtog den!

Mme Christine Albanel, kulturminister. Jag återupprepar: det är denna paragraf som idag blockerar telekom-paketet och jag beklagar det! Jag konstaterar för övrigt att den förkastats av 27 medlemmar av Ministerrådet.

M. Patrick Bloche. De har inte röstat! Det är inte så det ska gå till! Är ni döv?

Mme Christine Albanel, kulturminister. Jag ber er att tilltala mig med respekt, monsieur Bloche. Denna paragraf förkastades av de 27 medlemmarna: detta är ett faktum! (Utrop från socialisterna)

(...)

M. Frédéric Lefebvre. Jag begär ordet, herr talman.

M. le président. Är ni säker? Ordet går till M. Frédéric Lefebvre.

M. Frédéric Lefebvre. Bara helt kort, herr talman: Jag tror det är dags att tala om lagens artiklar. (protester från socialisterna) Den operation som anförs av Bonos gäng, som ni idag representerar, kära kollegor...

M. Patrick Bloche. Visa litet respekt för Monsieur Guy Bono !

M. Frédéric Lefebvre. Detta gäng består av ett visst antal socialistiska ledamöter, som beslutat ignorera budskapet från sina kollegor…

Mme Martine Billard. Bara 10 % av dem röstade för motsatsen!

M. Frédéric Lefebvre. Jag tänker t ex på Mme Tasca.

Mme Martine Billard. Ni är ond!

M. Frédéric Lefebvre. Detta är också budskapet från artisterna i vårt land.

M. Patrick Bloche. Noll!

M. Philippe Gosselin. Två – och inte noll – kulturministrar bekräftar det dock!

M. Frédéric Lefebvre. I grund och botten försöker ni ta telekom-paketet som gisslan, och ni har fel!

M. Patrick Bloche. Hjälp!

M. Didier Mathus. Det räcker, maffia!

M. Frédéric Lefebvre. Genom att göra detta gör ni både telekomföretagen och kulturvärlden en otjänst. I realiteten så är det socialistpartiet som, steg för steg, i Nationalförsmlingen såväl som i Europaparlamentet, försöker hindra en lagtext som beskyddar kulturens värld.

Christian Paul och Patrick Bloche. Ingen tror er!

M. Frédéric Lefebvre. Jag säger det igen: Det franska kulturella undantaget föddes på sin tid därför att Frankrike kunde stå upp mot andra.

M. Jean-Louis Gagnaire. Tack vare oss!

M. Christian Paul. Tack vare vänstern! Ni var inte där på den tiden!

M. Frédéric Lefebvre. Om vi idag har en levande filmkonst, en levande musikalscen, så är det på grund av detta. Förarga er om ni har lust, monsieur Paul, det ändrar ingenting.

M. Philippe Gosselin. Nu sitter vi vid makten!

M. Frédéric Lefebvre. Alla vet att Bono-pragrafen, som ni säger, på intet sätt försvårar, på det juridiska planet, införandet av lagen. (Utrop)

M. Patrick Bloche. Varför har då Monsieur Sarkozy försökt förhindra att den antas, genom att skriva till Europakommissionen?

M. Frédéric Lefebvre. Tolkningen som herrarna Bloche, Paul och andra gör försöker framtvinga att denna paragraf...

M. Patrick Bloche. Ni är grotesk!

(...)

M. Frédéric Lefebvre. Ni ställer till bråk såväl i denna debatt som i Europaparlamentet. Det är dags, herr talman, att vi diskuterar paragrafer.

M. Patrick Bloche. Det är inte ni som är ordförande här!

M. Frédéric Lefebvre. Det ligger i allas intresse.

M. Patrick Bloche. Ni är bara en ledamot av 577!

M. Frédéric Lefebvre. Lugna er, monsieur Bloche. Ni var just oförskämd mot Madame la Ministre. Ni har inte rätt att uppföra er så mot Mme Albanel! (Applåder från UMPs ledamöter) Visa respekt, monsieur Bloche!

M. Patrick Bloche. Jag har respekt för majoritetens ledamöter som helhet, men för er; ingen alls!

Mme Martine Billard. Det är inte ni som bestämmer i Nationalförsamlingen, monsieur Lefebvre!

etc etc.