onsdag 6 maj 2009

Uppmuntrande/nedslående

Telekom-paketet, som av många anses innehålla viktiga reformer som är centrala för att Europas ekonomi skall ta fart igen inom denna starka och växande sektor, blockeras som sagt av Frankrike, via Europarådet, på grund av 138an.

Europaparlamentet har idag återigen givit Frankrike vad som måste kallas en tillrättavisning, genom att återigen - återigen! - rösta igenom 138an.

EU-kommissionären Vivian Reding, med ansvar för telekom, reagerade snabbt på denna omröstning:
There was one amendment voted by the Parliament today that was not included in the initial deal agreed between the three EU institutions. This amendment is an important restatement of the fundamental rights of EU citizens. For many, it is of very high symbolic and political value. I call on the Council of Ministers to assess the situation very carefully, also in the light of the importance of the telecoms reform for the sector and for the recovery of our European economy.


Något som Le Point tolkar som att hon faktiskt ber Europarådet besinna sitt ansvar. Europarådet är, som sagt, det franska motståndets sista utpost.

Statssekreterare Roger Karoutchi (UMP) försäkrar dock att denna omröstning i Europaparlamentet på intet sätt utgör en fara för den franska hadopi-lagen "som kommer att träda i kraft de kommande veckorna".
Nationalförsamlingen röstar igenom lagen den 12 maj och den 14 maj gör även Senaten det, upplyser Karoutchi.

Var får de luft ifrån??