torsdag 7 maj 2009

Ett beklagligt misstag

TF1, en betydelsefull, tidigare statlig tv-kanal, som mer och mer profilerar sig som maktmegafon åt Sarkozy har beslagits med en felaktighet i sin rapportering.
Det gäller ett reportage från natten till den 3 april, då hadopi-lagen röstades igenom i Nationalförsamlingen - för att sedan överraskande förkastas den 9 - där bilderna visar en fullsatt parlamentslokal med ledamöter som uppskattande applåderar. Men bilderna var från ett annat tillfälle. Närvarande vid nämnda omröstning: 16 personer. Vilket klart framgick i sändningarna på Nätet.

En internaut begär därför, i ett brev till TF1, en förklaring till den fullständigt felaktiga verklighetsbeskrivningen och får ett beklagande svar, idag, där man erkänner sitt misstag: "Vous avez parfaitement raison de dire que ces images d’archives sont contradictoires avec la réalité, puisque cette nuit là, seuls 16 députés ont participé au vote. (...) il s’agit d’une maladresse, certes regrettable, mais en aucune façon d’une intention maligne de contrefaire la réalité. Cette maladresse est imputable à un défaut d’attention humain et nous veillerons à l’avenir à ne pas reproduire ce genre d’erreur, conscients que nous sommes de la force des images.""Ni har helt rätt i att arkivbilderna motsäger verkligheten eftersom bara 16 personer deltog i omröstningen den natten (...) det rör sig om ett beklagligt missförstånd och inte på något vis om en illvillig avsikt att förfalska verkligheten. Detta misstag beror på den mänskliga faktorn och vi skall noga tillse att detta inte återupprepas, då vi är väl medvetna om bildens makt."

Sådant händer givetvis och bör inte misstros i alltför hög grad. Men med bakgrund av den historia tidningen Liberation avslöjade igår, framträder detta i en obehaglig dager.

Enligt Liberation skall en journalist, Jérôme Bourreau-Guggenheim, på TF1 fått sparken från tv-kanalen för att han uttryckt kritik mot hadopi-lagen. Inte ens offentligt, utan i ett mail till UMPs ledamot Françoise de Panafieu som alltså skulle ha varskott kulturministeriet - och därmed kulturminister Albanel - vilket alltså skulle ha resulterat i ett avskedande av journalisten.

Om detta är sant är det djupt oroande. Sammantaget skulle dessa incidenter föra tankarna till en framsmygande diktatur.

Utdrag ur Nationalförsamlingens protokoll, för att belysa Françoise de Panafieu's person:

Mme Françoise de Panafieu. Man har kunnat konstatera att i länder där man infört ett sådant system (varningsmail, rekommenderat brev, avstängning från Nätet) så har 90% procent av de varnade slutat nedladda illegalt under den preventiva fasen. Och, låt oss vara tydliga, de resterande 10 % är pirater in i själen som man måste bestraffa eftersom de inte har rätt att ladda ner illegalt, det vill säga; stjäla från artister.

M. Christian Paul
. Man kanske kan hugga av en hand?

Mme Françoise de Panafieu
. Denna lag är reslutatet av omfattande förhandlingar. (...) Jag erkänner att jag inte förstår de socialistiska ledamöternas attityd, som vägrar rösta igenom denna lag...

Mme Sandrine Mazetier
. Vi skall förklara det för er!

Mme Françoise de Panafieu
. …då den röstades igenom i nästan full enighet i Senaten…

M. Serge Blisko
. Det visar att hos oss för vi en riktig debatt!


Och den fortsätter...