söndag 24 maj 2009

Europeiska Tricks

Jean-François Copé, UMPs talesman i Nationalförsamlingen, utgjuter sig ännu en gång över det Europa han inte vill se: Ett Europa där man nedlåter sig till "tricks" - som att ringa sina vänner och be dem lägga fram propositioner i syfte att ställa till bekymmer i den franska inrikespolitiken.
Givetvis talar han om de franska socialisterna, om "amendement Bono", eller 138an, och dess förödande - men ändå "fullständigt obetydliga" (!) - inverkan på hadopi-lagen.
Han säger:
"Pour moi, ce qui s'est passé au Parlement européen sur Hadopi, c'est toute l'Europe que je ne veux pas. L'Europe que j'aime, ce n'est pas celle là, celle des combines dans lesquelles les socialistes français (...) passent des coups de téléphone à leurs copains européens."
"För mig representerar det som hände i Europaparlamentet i samband med Hadopi allt det jag inte vill se i Europa. Europa som jag älskar, det är inte det här; där de franska socialisterna kan hitta på tricks och ringa sina europeiska kompisar..."

Och detta i syfte att "...hitta på att tillgång till Internet är en grundläggande rättighet."

Men nu är det, som sagt, kris för mjölkbönderna i Frankrike, med våldsamma protester som följd. Med anledning av detta säger Copé att det är dags att komma fram till en strategi på europeisk nivå, för hur man skall organisera marknaden och hantera de fluktuerande mjölkpriserna.
"Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, quand les cours sont élevés, on fasse une cagnotte qu'on puisse redistribuer sous une forme à déterminer quand les prix baissent ?" "Kan man inte tänka sig att när kursen står högt samla i en pott som man sedan kan fördela på det sätt som anses lämpligt då priserna sjunker?" frågar sig nu Copé.

Denne man, som ser som sin främsta uppgift att se till att Sarkozy "lyckas", är inte i avsaknad av personliga ambitioner. Han avslöjar att han förmodligen kommer att ställa upp i presidentvalet 2017.

Så, år 2017 - minns var ni läste det först: Jean-François Copé är en idiot!