måndag 25 maj 2009

Den sista instansen

FFT; Fédération Française des Télécoms, som organiserar ett flertal stora franska telekombolag känner sig manade att ännu en gång gå ut och betona att de tycker hadopi-lagen är förträfflig - men att de inte tänker stå för de kostnader lagens verkställande kommer att innebära.
I en kommuniké 15/5-09 skriver FFT:
(...)
"La Fédération Française des Télécoms réaffirme son engagement dans la lutte contre le téléchargement illégal et rappelle qu’il appartient à l’Etat d’en financer le dispositif.
(...)
Les coûts de mise en œuvre de la riposte graduée dont la suspension de l'accès internet, sont à la charge de l'Etat."

"Fédération Française des Télécoms bekräftar sitt engagemang i kampen mot illegal nedladdning och påminner om att det tillfaller staten att bekosta åtgärderna.
(...)
Kostnaderna för att sätta 'graduated response' i verket, vilket inkluderar avstängning från Internet, skall finansieras av staten."

Man uppehåller sig länge vid vikten av att först och främst utveckla lagliga alternativ, som är lika attraktiva som de illegala, för att lagens "pedagogik" skall vara meningsfull. Man betonar också att det kommer att ta minst ett år att utveckla den teknik som kommer att krävas.
Slutligen hänvisar man till Författningsdomstolens beslut från 2008 där företags rätt till "likhet inför offentliga kostnader" slogs fast.

Samma författningsdomstol har nu fram till den 19 juni på sig att avgöra om hadopi-lagen är förenlig med den franska konstitutionen.

Men oavsett deras beslut kommer hadopi-lagen snart att prövas i den enda instans som egentligen har någon betydelse: verkligheten.