tisdag 5 maj 2009

Ny dag

Idag förväntas Nationalförsamlingen rösta om hadopi-lagen - om debatten hinner avslutas enligt planerna, vilket börjar framstå som mer och mer osannolikt.

Gårdagens debatt under eftermiddagen, kvällen och en bit in på natten, beskrivs som lugn, långdragen och tråkig. Den antog snart formen av en dialog mellan döva, och utspelade sig inför nästan tomma läktare. Dock förkastades samtliga propositioner lagda av oppositionen i syfte att mildra eller förändra lagtexten.

"En ny musketör" i kampen mot hadopi-lagen avslöjades i juristen och den socialistiske ledamoten Jean-Yves le Bouillonnec, advokat och suppleant i la Cour de justice de la République.

Med kliniskt skärpa visade han punkt för punkt hur lagen är oförenlig med konstitutionen och varför le Conseil constitutionnel enligt honom kommer att förkasta den.

Lionel Tardy (UMP), stark motståndare till hadopi-lagen, tyckte sig se en regering som låter sig manipuleras i en pågående konflikt mellan två stora industriella intressen: underhållningsbranschen och telekom-företagen. En maktkamp, som handlar om vem som skall gå vinnande ur striden om den digitala ekonomins resurser och inkomster - de som tillhandahåller ledningarna, eller de som fyller dem med innehåll. På intet sätt, menar Tardy, kommer artister och kreatörer att gynnas av regeringens ingrepp och åtgärder. (Källa: Nationalförsamlingens protokoll.)

Den franska högern hoppas nu på att telekompaketet imorgon röstas igenom i form av den kompromiss som inte omöjliggör hadopi-lagen.

Philippe Gosselin (UMP) betonar att alla åtgärder som vidtas på Internet måste ske i överensstämmelse med grundläggande rättigheter, men ser det som helt oproblematiskt att ett juridiskt domslut ersätts med "rätt till ett beslut från en oberoende och opartisk domstol." Något som får journalisten på ouest-france.fr att avsluta sitt reportage med orden: "Un droit et non plus une obligation ? Que ne fait-on pas comme contorsions pour un projet politiquement emblématique, mais techniquement inapplicable!" "En rätt, men inte längre en obligation? Ja, vad gör man inte för ett politiskt emblematiskt, men tekniskt omöjligt projekt!"

Nationalförsamlingens protokoll från debatten igår 4/5-09.