onsdag 27 maj 2009

Hyllning till Lars Gustafsson

Att läsa Lars Gustafssons inlägg i debatten om Nätets frihet är som att andas rent syre och dricka friskt källvatten.
Han är en sann intellektuell, med en imponerande tankeskärpa och en respektingivande integritet.
De flesta av Sveriges "intellektuella" och författare når inte denne man till fotknölarna.
Det är en odelad njutning att läsa passager som denna:

"Intellektuell och personlig integritet för medborgarna, kort sagt ett internet som inte har förvandlats till en myndighetskanal av lobbypreparerade domstolar och EU-politiker i halskoppel, är rimligtvis viktigare än behoven hos en i huvudsak industriell litteratur- eller musikscen som snabbt förvittrar till makulatur redan i upphovsmännens egen livstid."


Dessutom gör han en intressant jämförelse mellan vår egen tid och tiden före den franska revolutionen - då statsmakterna förgäves försökte bekämpa den nya informationsspridningen:

"En ny idévärld växer fram och den skulle inte ha kunnat göra det utan att bäras av en allt snabbare utvecklad teknologi.
Razzior i hemliga tryckerier, beslagtagna tryckalster och – än mer – beslagtagen tryckeriutrustning. Arresteringsbrev och äventyrliga nattliga transporter mellan preussiska enklaven Neuchâtel – där inte bara en stor del av delarna i Encyklopedin kom till, utan också åtskillig djärv pornografi mellan de ateistiska pamfletterna – och Paris.
Mellan cirka 1730 och 1780-talen fyrdubblades antalet statliga censorer i Frankrike och beslagen mot illegala tryckerier växte i ungefär samma tempo. Som vi vet nu, hjälpte det inte. Snarare verkade censurens och tryckerirazzians tillväxt stimulerande på de nya idéerna och satte ordentlig fart på deras utbredning.
"

Vi ser det hända igen, inför våra ögon.

Andra intellektuella med tankeskärpa och integritet som skriver om Gustafsson: Oscar Swartz, Stefan Stenudd, Isobel och Rasmus Fleisher (Copyriot) - som dessutom översatt texten till engelska.