måndag 11 maj 2009

Money Talks

La Fédération Française des Télécoms (FFT), som samlar flera stora franska telekom-företag, skrev i förra veckan ett brev till ledamöterna i Nationalförsamlingen, berättar nättidningen PCImpact.
Dagen innan hade Martine Billard (De Gröna) under debatten uppskattningsvis nämnt summan 100 miljoner euro som förväntad kostnad för telekom-företagen, när de väl skall göra hadopi-lagen tekniskt möjlig att applicera.

I brevet från FFT stod bland annat följande: "...les fameux 100 millions d'euros ne couvrent que les frais des développements techniques nécessaires pour la mise en place de la suspension, , mais non les coûts correspondant aux demandes d'identification des internautes, envoi de mails, mise en place de la blacklist, coût de la solution technique pour l'industrialisation des systèmes d'information afin de répondre aux demandes d'identification des internautes ... qui excèderont également et de très loin les 100 millions d'euros".
"...dessa berömda 100 miljoner täcker bara utvecklingskostnaden för den teknik som krävs för att möjliggöra avstängningen, men inte de kostnader som krävs för att identifiera nätsurfaren, skicka mail, upprätta svarta listor, kostnaden för en teknisk lösning som möjliggör massinformation som svar på förfrågningar om nätsurfares identitet...vilket med god marginal kommer att överstiga 100 miljoner euro."

Franska telekom-företag är således emot lagen av flera orsaker. Dels på grund av att det skulle innebära en teknisk och administrativ mastodontuppgift att verkställa den, dels på grund av den enorma kostnad det innebär att utveckla ny teknik och nya administrativa system.

Till detta kommer att hadopi-lagen, enligt telekom-företagen, "hotar internetutvecklingen i Frankrike", genom att innebära slutet på den ekonomiska modellen "triple play" - Internet, tv och telefon i ett - eftersom alla tre naturligtvis inte får stängas av för att sanktionera fildelningsöverträdelser. (Kommuniké, 3/4-09)

De kommer inte att ge sig utan strid. Det kostar att införa diktatur idag.