fredag 8 januari 2010

Det rätta ansiktet

Idag invigdes officiellt myndigheten HADOPI; "la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet" av kulturminister Frédéric Mitterrand, som enligt Le Nouvel Observateur var "synbart besvärad".

"Hädanefter", deklarerade kulturministern, "så har den berömda hadopi-lagen ett ansikte!". Närmare bestämt det som tillhör Marie-Françoise Marais, tidigare rådgivare vid den högsta juridiska instansen Cour de Cassation (eng.), som nu utnämnts till Högsta Myndighetens chef. HADOPI är därmed "redo att skrida till verket", vilket betyder att de första varningsmailen kommer att skickas ut "tidigast april, senast juli". Men tvärtemot vad man vill låta påskina betyder det ingenting mer. Det är ett märkligt spel för gallerierna.

Le Point konstaterar att en mängd frågor förblir hängande i luften. Ministern kan inte besvara frågan om hur stor HADOPIs budget är. På den direkta frågan till Marais, hur mycket pengar hon kommer att förfoga över blir svaret att hon inte vet. Och hur har hon blivit tillsatt? "Det kan jag inte säga", svarar ministern.
Hur mycket kommer de tekniska lösningarna hos internetleverantörerna att kosta? "Ingen aning", ler ministern, innan han fastslår: "Vi kommer inte att stå för kostnaderna."
Kostnader som enligt internetföretagens beräkningar med lätthet kommer att överstiga 100 miljoner euro.
"De har lovat betala och de skall betala",
säger en rådgivare. "Vi håller på att förklara för dem att de måste det", betonar ministern.
"Internetleverantörerna har inte lovat betala någonting överhuvudtaget!", utbrister Yves Le Mouël, vd för branschorganisationen Fédération Française des Télécoms. "Så sent som vid förra mötet förklarade vi tydligt att vi förväntar oss att regeringen tar på sig hela ansvaret för kostnaderna".

Och så den mystiska mjukvara alla internauts förväntas installera för att skydda sig mot anklagelser från Högsta Myndigheten? Ingenting nytt. Det finns fortfarande ingen som kan svara på frågan hur den skall se ut.

Det känns mer och mer som slöseri med tid att bekämpa Hadopi, eller ens bli upprörd. Det enda rationella skäl som tycks återstå är artighet mot den politikerklass som tror att de faktiskt har makt över Nätet. Det har de inte. Men de kanske bör fortsätta att tro det. Let´s be polite.