torsdag 9 april 2009

Hadopi-lagen är det nya Näthatet

Nu på morgonen kommer den slutgiltiga versionen av Hadopi-lagen att fastslås och röstas igenom, och den parlamentariska processen har därmed nått sitt slut. Och det framgår med all önskvärd tydlighet att lagen uttrycker rent hat: mot Nätet, dess användare och dess möjligheter.

CMP (la Commission mixte paritaire bestående av sju parlamentsledamöter och sju senatorer) skärpte som väntat lagen genom lägga till rena provokationer: Inte bara skall "fildelare" kunna bli avstängda, de skall också betala för abonnemanget under denna tid. Och ingen amnesti skall heller ges för nedladdningar som skett innan lagen träder i kraft.

Hatet och bristen på proportioner är förbluffande - oförklarliga med mindre än att man faktiskt vill förgöra Nätet.

I och med detta känner sig även en parlamentsledamot från UMP (Sarkozys högerparti) löst från kravet på lojalitet. Christian Vanneste skriver på sin blogg med anledning av CMPs åtgärder: "Il s’agit là de provocations inutiles qui révèlent malheureusement l’état d’esprit dans lequel a été voté ce texte. Ces mesures me libèrent totalement de mon devoir de réserve. La loi Hadopi est une loi triplement inutile et stupide." "Detta är ingenting annat än meningslösa provokationer som dessvärre avslöjar det sinnestillstånd i vilket lagen röstats igenom. Detta befriar mig fullständigt från mina reservationer. Hadopi-lagen är en trefaldigt onödig och korkad lag".

Och han preciserar: Onödig och löjlig, därför att den visar lagstiftarens totala brist på teknisk förståelse; onödig och löjlig eftersom lagen är inkompatibel med konstitutionen på grund av sina juridiskt oacceptabla sanktioner, och slutligen; onödig och löjlig därför att den kommer att kosta enorma summor mitt i en ekonomisk kris.

Lagen står också i direkt motsättning till "...le chaos-créatif propre à la jeunesse et à notre époque, celle où le bricolage inventif d’étudiants dans un garage est à l’origine des entreprises les plus originales et les plus importantes." "...ungdomens och vår tids kreativa kaos, när studenters uppfinningsrika fixande i ett garage kan ge upphov till de viktigaste och mest originella företagen."

Efter att ha nedgjort en lag skapad av sitt eget parti, ger Vanneste även en känga åt oppositionen: "Sans doute, est-ce en raison du contexte particulièrement libéral d’internet que les socialistes ont voté le texte Hadopi au Sénat et ont fait semblant de s’y opposer à l’Assemblée." "Utan tvivel är det Nätets grundläggande liberala natur som fått socialisterna att rösta igenom Hadopi-lagen i Senaten och sedan låtsats motsätta sig den i Nationalförsamlingen."

Liksom här hemma går ingenting att genomföra utan medlöpare.