tisdag 21 april 2009

Kortslutning

Nicolas Sarkozy framstår som en man besatt av att kortsluta det franska rättssystemet i sin strävan att beivra ett enda brott, hittills okänt för mänskligheten: fildelning.

Sarkozys monomana inställning i denna fråga har lagts i dagen under hela den process som föregått kvällens omröstning i EU-parlamentets utskott ITRE. Han har personligen, med sedvanlig energi, med maktspråk och påtryckningar krävt att tillägg 138/46 skall avlägsnas. Varför? Därför att tillägg 138, i sin ursprungliga version, sköt Hadopi-lagen i sank.

Tillägg 138 krävde nämligen juridisk inblandning i sanktioner som utdöms på Internet. Sarkozy, däremot, vill att Hadopi-lagen skall verkställas av den för uppgiften inrättade administrativa myndigheten. Skälet är enkelt: Hadopi-lagen är är inkompatibel med en flerhundraårig juridisk tradition.
Lagen förutsätter den anklagades skuld, den utdömer straff utan bevis och den utfärdar hemliga anklagelser vilket omöjligör försvar. Kort sagt, lagen är ett hån mot rättsäkerheten. Alltså behöver det juridiska systemet hållas utanför. Fildelares rättigheter skall vara ett administrativt problem. Sarkozy är en handlingens man, och han vill städa upp.

I november 2005 utbröt oroligheter i förorter till Paris. Sarkozy var då inrikesminister. Han förvärrade snabbt läget med det famösa uttalandet att förorternas folk var "racailles" (slödder) och att han ville rengöra dessa förorter med högtrycksspruta (av märket Kärcher). Det är som om han nu fylls av samma övertygelse inför Nätet: Här behöver städas upp!

Solkungen sade: "Staten, det är jag". Charles de Gaulle sade: "Jag är Frankrike". Sarkozy skulle utan problem kunna säga samma sak.

Men han skulle tillägga: Ni är slödder.