fredag 17 april 2009

Pyrrhusseger

Våra motståndare fäller sina masker. De identifierar sig för oss, med sina sanna ansikten. Dessa ansikten är mångskiftande, vissa är överraskande. Et tu, Brute?
De exponerar naket sin syn på rättvisa och proportioner. De lägger sina lojaliteter i dagen. De avslöjar sina prioriteringar; vad som är värt något och vad som inte är det. De visar hur långt de är beredda att gå.
Allt detta är gott. Det är en lättnad, och vi skall glädjas över det.

We see you!