torsdag 16 april 2009

Blixtbelysning

Debaclet kring Hadopi-lagen blixtbelyser ett tilltagande demokratiskt problem i Frankrike. Och det som sker i Frankrike belyser, tack vare sin övertydlighet, en generell tendens i Europa.

Makten lierar sig med marknadens särintressen, Staten och Kapitalet smälter samman, medborgaren får se sin betydelse och sina rättigheter inskränkas. Korporativism. I förlängningen; fascism.

Exemplet Frankrike: Republikens president vill genomdriva Hadopi-lagen för att tillfredställa affärsföretag, underhållningsindustri och show-biz, där han har personliga vänner. Lagen öppnar samtidigt dörren för övervakning och nätcensur och, som La Quadrature du Net påpekar, den skapar också ett parallellt rättsystem, med drag av Kafka-roman.
Detta är Hadopi-lagens essens.

Gérald Sédrati-Dinet, analytiker på La Quadrature du Net sammanfattar: "Sarkozy a déjà démontré son entêtement forcené et sa volonté de balayer d'un revers de la main toute critique, qu'elle vienne de la Commission européenne, du Parlement européen, du sein même de sa majorité, ou de la quasi-totalité des acteurs économiques et sociaux d'Internet. Désormais, le président passe même outre le rejet du texte par le pouvoir législatif. Sachant que cette loi consiste à court-circuiter l'autorité judiciaire, on ne peut que constater la volonté d'éradiquer tout contre-pouvoir démocratique à l'omnipotence présidentielle"
"Sarkozy har redan visat sin blinda envishet och sin önskan att sopa undan all kritik, oavsett om den kommer från Europakommissionen, Europaparlamentet, från hans eget regeringsparti
eller från så gott som alla Internets sociala och ekonomiska aktörer. Därefter har presidenten negligerat den lagstiftande församlingens förkastande av lagtexten. Eftersom denna lag syftar till att kortsluta rättsväsendet, kan man konstatera att det finns en vilja att utplåna all makt som på ett demokratiskt sätt uppväger presidentens allsmäktighet."

La Quadrature kräver nu kulturminister Albanels avgång.