söndag 5 april 2009

Det Högsta Priset

Det korporativistiska vansinnet i Frankrike, som i praktiken innebär att Staten och Kapitalet gemensamt bekrigar medborgarna, börjar betinga ett högt pris både bildligt och bokstavligt.
Dagstidningen till höger, Le Figaro, konstaterar att Hadopi-lagen knappt röstats igenom förrän den orsakar problem och möter motstånd. Av förklarliga skäl är teleoperatörer och internetleverantörer oroliga för att tvingas bära en kostnad som beräknas uppgå till 70 miljoner euro, för att i praktiken sätta regeringens planer - att övervaka och vid behov stänga av nätsurfare - i verket; något som många dessutom menar är ogenomförbart.
Även konsumentorganisationen Adeic frågar sig hur många gånger konsumenterna egentligen skall tvingas betala - och räknar i ett pressmedelande upp vad som redan beskattas av staten, i syfte att på något sätt kompensera rättighetsinnehavare: skatt på CD-skivor, CD/RW-skivor, DVD-skivor, samt skatt på snart sagt alla den digitala verklighetens alla fysiska komponeneter.

Tidningen Science & Vie Micro skickade i torsdags en protestlista med 47 400 namnundersskrifter till parlamentsledamöterna i Nationalförsamlingen. Namninsamlingen pågår fortfarande på deras hemsida, och man är "nu" uppe i 48 128 namn.

Själva den praktiska ogenomförbarheten har givit upphov till mycket löje. Kulturminister Albanel menar till exempel att den som orättvist anklagas för illegal nedladdning skall bevisa sin oskuld genom att sända hårddisken till HADOPI. Oppositionen i Nationalförsamlingen frågade sig då snabbt hur stora lagerlokaler och hur mycket personal som rimligtvis kan ställas till HADOPIs förfogande, då arbetsbördan måste förutsättas bli enorm.
Socialisten Jean-Louis Gagnaire tog dessutom tillfället i akt att påpeka faran i att uppmana folk som "inte ens vet var hårddisken sitter" att öppna sina datorer, eftersom de troligen kommer att "förväxla hårddisken med datorns kraftförsörjning".

(Vilket plötsligt och helt oväntat skulle kunna förena fildelning med livsfara.)

Erik Josefsson och HAX skriver idag om de tre svenskar som kan rädda fransmännen - om alla skyddsmekanismer i deras eget land fallerar.