tisdag 14 april 2009

Förvirring

Dagstidningen Le Parisien berättar att Nationalförsamlingens ordförande Bernard Accoyer beslutat kalla till ett extramöte den 15 april för att bringa ordning i den förvirring kring Nationalförsamlingens arbete och dagordning som följt på nedröstandet av Hadopi-lagen den 9 april.

Stressade ledamöter från UMP sade sig igår vara beredda att lyfta ut diskussionen kring en lagtext rörande incest, till förmån för sin anti-piratlag.

Accoyer konstaterar att ett möte behövs för att behandla hur Hadopi-lagen skall tas upp igen på ett sätt som faktiskt överensstämmer med konstitutionen. Och om man på detta möte kommer fram till att Nationalförsamlingens dagordning skall förändras, skall också förändringen först godkännas av samma församling.

Tills vidare står incestlagstiftningen kvar på Nationalförsamlingens dagordning för den 28 april, som punkt två, efter "Frågor till regeringen".

Numeramas artikel i samma ämne; "La lutte contre le piratage plus urgente que la lutte contre l'inceste" "Kampen mot fildelning mer angelägen än kampen mot incest."