torsdag 2 april 2009

Högsta Myndigheten över Nätet

Förslaget att inrätta "Högsta Myndigheten för spridandet av verk och beskyddandet av rättigheter på Internet" ("la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet; HADOPI) har idag röstats igenom i franska Nationalförsamlingen. Och Högsta Myndighetens verktyg, Hadopi-lagen, börjar ta form.

Detta innebär till exempel att man då lagen träder i kraft blir personligt ansvarig för sin internetuppkoppling. Om ett intrång kan konstateras av en upphovsrättsinnehavare, beslutar Högsta Myndigheten om saktioner som kan utmynna i avstängning från Nätet och ett förbud mot att teckna nytt avtal med en internetleverantör under en viss tidsperiod. Detta innebär att Internetleverantörer måste informera sig om kunden hos Högsta Myndigheten, inför tecknandet av varje nytt avtal.

Kulturministern har tidigare nämnt "1000 avstängda personer per dag" som en trolig effekt av lagen. Men hon har nu ändrat sig, eftersom lagen inte syftar till att faktiskt stänga av folk från Internet, utan att skrämma dem. Alltså kommer Högsta Myndigheten inte varna innan det är dags för avstängning. Nätsurfaren kan alltså inte veta om han anklagas för upphovsrättsintrång och inte heller försvara sig mot felaktiga anklagelser.

Detta saknar motstycke. Alltså är det inte heller säkert att lagen passerar le Conseil constitutionnel - den franska författningsdomstolen.

De har en sådan.

Länk
till den franska artikeln.