onsdag 15 april 2009

Återkomsten

Hadopi-lagen kommer åter att tas upp för behandling i Nationalförsamlingen den 29 april.

Man har alltså beslutat avsätta den 28 april för diskussioner kring den föreslagna incestlagstiftningen.

Källa: Le Figaro, Numerama.