torsdag 30 april 2009

Vanföreställning

Chefredaktören för Le Novel Observateur heter Denis Oliviennes.
Denne man författade, på Sarkozys uppdrag, den rapport som ligger till grund för hadopi-lagens hela idé. Lagen gick också tidigare under namnet "loi Oliviennes" - innan man kom på det smidiga namnet på den myndighet som skulle verkställa den: la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et Protection des droits sur Internet. (I debattsammanhang endast kallad "Högsta Myndigheten", av sina anhängare).
Vid tiden för rapporten var Denis Oliviennes vd för Fnac - Frankrikes största kedja av butiker som säljer skivor, böcker och multimedia. Han hävdar fortfarande att "l'Internet non régulé, c'est la mort annoncée de la diversité". "ett icke-reglerat Internet innebär döden för mångfalden."

Denna vanföreställning håller nu på att skrivas in i Frankrikes lagböcker.

Efter att Frankrike av detta inrikespolitiska skäl saboterat och fördröjt arbetet med Telekom-paketet i EU, har nu parlamentet och ministerrådet enats om en kompromiss för att ta sig ur dödläget.
La Quadrature du Net kallar texten "svag" - eftersom den inte tar avstånd från upprättandet av ett "parallellt rättsystem" för att döma just fildelare för Nätbrott. Detta skulle vara en följd av att formuleringar om "juridisk instans" ersatts av "oberoende, opartisk domstol" vilket även kan avse en statlig, administrativ myndighet som HADOPI.
Detta är också tidningen Le Nouvel Observateur's slutsats, som gör tolkningen att detta rent konkret innebär att HADOPI skulle kunna stänga av en nätanvändare utan inblandning av rättsväsendet, vilket sedan bara skulle behöva bekräftas av en "oberoende domstol".

Däremot innebär kompromissens hänvisning till de mänskliga rättigheterna att ingen får anses skyldig innan motsatsen bevisats, vilket givetvis går på tvärs med hadopi-lagens omvända bevisbörda.