torsdag 16 april 2009

Utgången oviss

Hadopi-lagens öde, när den åter tas upp 29 april, är långt ifrån säkert. För Sarkozy och hans handgångna män Roger Karoutchi och Jean-François Copé - som efter nederlaget fallit i onåd - gäller bara en sak: att återta initiativet.

Oppositionens kritik är hård mot Hadopi-lagens snara återkomst till Nationalförsamlingen, vilket kan ses som ett tecken på dess alltmer inskränkta makt.

Martine Billard, ledamot för Les Verts (de Gröna) utbrister: "la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a surtout donné plus de pouvoirs à l'UMP (...) l'agenda de l'Assemblée, (c'est) selon les désirs de l'Elysée !". "den konstitutionella reformen från 23 juli 2008 har framför allt givit mer makt åt UMP (...) Nationalförsamlingens agenda bestäms av Elysée-palatset!" (dvs. av Sarkozy)

Billard fortsätter upprört: "Le groupe UMP a décidé de faire passer coûte que coûte cette loi, ce qui apparaît pour tous les internautes qui ont suivi l'ensemble des débats comme un déni de démocratie. Il n'y avait pas urgence, sauf à éviter que le Président de la République et sa majorité UMP ne perdent la face." "UMPs grupp har bestämt sig för att driva igenom lagen kosta vad det kosta vill, vilket för alla nätsurfare framstår som ett avskaffande av demokratin. Det är inte bråttom, annat än för republikens president och hans majoritet, som är rädda att förlora ansiktet"

Men även Bernard Accoyer, ordförande för Nationalförsamlingen och själv medlem av UMP, är missnöjd med ett beslut han anser vara "förhastat". Även han hade anledning häromdagen att förarga sig över Karoutchi och Copé, som deklarerade när och hur lagen skulle tas upp, utan hänsyn till Nationalförsamlingens självständighet - eller Accoyers auktoritet.

Och Hadopi-förespråkarnas argumentation börjar vittra sönder. La Quadrature du Net ifrågasätter de 10 000 namnunderskrifterna till stöd för lagen, vilka kulturminister Albanel flitigt hänvisat till under debatten, och ikväll skriver även de stora tidningarna (Le Monde, L'Express, Le Post) om den tvivelaktiga listan. Andra uppgifter kulturministern refererat till har visat sig komma från underhållningsindustrins lobbygrupper.

Ändå tvivlar många på att oppositionen skall lyckas hålla emot, eller vara numerärt överlägsna, när UMPs ledamöter garanterat kommer att tvingas infinna sig och dessutom har hela sin karriär att förlora på att obstruera.