fredag 24 april 2009

Manif!

Imorgon, lördag, organiseras demonstrationer (manifestation, förkortas ofta "manif") på olika håll i Frankrike, för att protestera mot hadopi-lagen och dess konsekvenser. Demonstrationer är nu en fransk specialitet, men hur detta kommer att arta sig på gatan, i praktiken, är svårt att säga. Motståndet mot de "frihetsmördande" lagarna (les lois liberticides) har hittills främst utspelat sig på Nätet, dock med intensiv kraft.

Motsvarande politiska kraft sätts nu in för att få igenom lagen i Nationalförsamlingen den 29 april. Enligt Le Figaro uppmanar ordföranden för högerpartiet UMP, Jean-François Copé, alla majoritetens ledamöter att vara "extremt närvarande" under nästa vecka.
Han använder följande märkliga formulering i ett brev vill ledamöterna: "ce n'est désormais plus la teneur de ce texte qui est en cause" (...) "Ce qui importe, c'est le problème politique créé par son rejet surprise et par le comportement absurde de l'opposition. Nous avons offert à la gauche une triste victoire politique, dont personne au sein de notre groupe ne peut se réjouir" "Det är inte längre själva lagtexten som är det viktiga" (...) Det viktiga är det politiska problem som orsakades av det överraskande förkastandet av den, genom oppositionens absurda uppförande. Vi har givit vänstern en sorglig politisk seger, som ingen i vår grupp kan vara glad över."
"Socialisterna är extremt mobiliserade", varnar han avslutningsvis.

Copé största skäl till oro ligger i det faktum att många av UMPs ledamöter visserligen stödjer hadopi-lagen, men inte ambitionen att stänga av fildelare från Nätet. Många föredrar istället ett bötesstraff, utan att ha något emot sanktioner mot fildelare på det sätt hadopi-lagen skulle möjliggöra (med omvänd bevisbörda och utanför rättsystemet).
Exempelvis säger den förre premiärministern Alain Juppé i Echos: "Je suis très attaché à nos industries culturelles, elles sont le support de notre identité culturelle et il ne faut pas les fragiliser. Sur le principe, le gouvernement a raison : pirater sur Internet, c'est comme voler dans un magasin et il faut le sanctionner. Un système d'amendes serait plus toutefois plus compréhensible et plus facile à gérer qu'une coupure de l'accès à Internet". "Jag är mycket fäst vid vår kulturindustri, som är grunden för vår kulturella identitet, och den får inte försvagas. Regeringen har rätt i princip: att fildela på Internet är som att stjäla i en affär och det måste bestraffas. Ett system med bötesstraff skulle däremot vara mer lättbegripligt och mer lätthanterligt än en avstängning från Internet."

Och på den punkten vill inte regeringen backa, trots motviljan från de egna. Inte heller ser regeringen något problem med den omvända bevisbördan: den anklagade kan bevisa sin oskuld antingen genom att skicka in sin hårddisk till myndigheten HADOPI, eller låta installera ett spionprogram i sin dator - som skulle fria den anklagades i händelse av en anstängning grundad på en felaktig anklagelse.