onsdag 22 april 2009

För fransmännen intet nytt

Kulturminister Albanel om paragraf 138/46: "cet amendement est une machine de guerre politique poussée par quelques députés socialistes français". "Denna paragraf är en politiskt krigsmaskin som några franska socialistiska ledamöter skjuter framför sig."
Kulturdepartementet låter meddela att man avser bevara Europarådets enighet mot denna paragraf - det vill säga: man är beredd att blockera hela telekompaketet om inte paragrafen tas bort eller omformuleras så att den blir mindre besvärande för de franska ambitionerna.

Daniel Cohn-Bendit, fransk ledamot från De Gröna, och en av upphovsmännen bakom 138 kallar det utpressning: "C'est le chantage de la France qui dit que tout le paquet sautera si on ne cède pas au caprice du prince". "Det är utpressning från Frankrikes sida att säga sig vilja sänka hela paketet om man inte ger vika för furstens nyck."

Men samtidigt, trots denna kamp, hävdar den franska regeringen helt paradoxalt att den förhatliga paragrafen är helt betydelselös:
"Sur le plan juridique, cet amendement n'empêchera pas la France d'adopter son projet de loi car la suspension de l'accès internet à domicile après de multiples avertissements n'est pas une atteinte aux droits et libertés fondamentaux". "På det juridiska planet hindrar inte denna paragraf Frankrike att införa sin lag (Hadopi-lagen) eftersom avstängning från Nätet i hemmet efter ett flertal varningar inte står i motsättning till grundläggande rättigheter och friheter."

Catherine Trautmann, som intervjuas i Le Point konstaterar: "si le paquet télécom est pris en otage en raison du débat autour d'Hadopi, nous dirons que c'est le Conseil qui a tout fait échouer, et notamment les consignes qui viennent de la France, de tout en haut". "Om telekom-paketet tas som gisslan på grund av Hadopi-debatten, så kommer vi att säga att misslyckandet beror på Europarådet, som handlat under tryck från högsta franska ort."