måndag 6 april 2009

HADOPI - coming to get you!

Se absolut detta videoklippYoutube (engelsk version) för att känna den smak Hadopi-lagen efterlämnar.

Rösten säger: "un jour ceux qui ont brûlé les livres voudront brûler l'internet". "en dag kommer de som brände böcker att vilja bränna internet"

"car nous en avons fait l'outil idéal de la liberté et de la culture" "för att vi har gjort det till ett fulländat verktyg för frihet och kultur"

Fransk artikel, där man även kan se den franskspråkiga versionen.