tisdag 28 april 2009

Nätet - det demokratiska undantaget

Guillaume Champeau på nättidningen Numerama analyserar betydelsen av antihadopi-demonstrationen, som han kallar "ett nederlag". Uppslutningen var liten, som mest 700 personer, enligt organisatörena själva.

Han konstaterar att de anti-republikanska idéer som kommer till uttryck i hadopi-lagen i en annan tid skulle framtvingat ett folkligt uppror, samt att de idag med all sannolikhet kommer att leda till civil olydnad.
Det är erkänt svårt att mobilisera "nätsurfare" och föra ut deras protester på gatan, men det mest nedslående, menar Champeau, är att det tyder på att dessa inte känner förtroende för att 1900-talsdemokratin kan anpassa sig till den demokrati för det 21 århundradet som de själva skapar tillsammans.

Den största faran, enligt Champeau, är att medborgarnas känsla av tillhörighet försvagas i en demokrati som vägrar lyssna. Och detta bidrar, fortsätter han, till den "revolutionära risk" som förre premiärministern Dominique de Villepin uttryckt oro för.

Vi får dock inte förlora hoppet, manar Champeau: "En Suède, le succès du Parti Pirate aux élections européennes donnera un indicateur puissant de la capacité de la société numérique à se projeter dans la société traditionnelle, pour la faire évoluer. En France, la mobilisation politique se fait de plus en plus forte."
"I Sverige visar Piratpartiets succé inför valet till Europaparlamentet hur det digitala samhället kan kanaliseras in i det traditionella, för att utvecklas vidare. I Frankrike blir den politiska mobilisationen starkare och starkare."

Tills vidare bevakar Parti Socialiste Nätets intressen och ämnar låta en anti-hadopi-kortege ingå i det traditionella Första Maj-tåget, i vilken journalisternas fackföreningar kommer att delta, på initiativ av Libre Accés och French Data network.

Det nybildade politiska partiet Movement Démocrate tar också avstånd från lagen; "Ett svar från en förgången tid, repressivt och som missar målet."