måndag 27 april 2009

Draperier som politiskt problem

Statsekreterare Roger Karoutchi (UMP) försäkrar idag i en intervju publicerad i Le Figaro, att han tänker belägra Nationalförsamlingen "dag och natt" - tills dess hadopi-lagen går igenom.
Han ondgör sig återigen över socialisternas ovärdiga uppförande, som ledde till det nederlag man nu till varje pris vill "tvätta bort" eftersom hela Nationalförsamlingen som institution i och med detta blev ifrågasatt:
"
Quand on voit des députés qui se cachent derrière des rideaux et qui sortent comme des diables de la boîte au moment d'un vote à main levée, je ne sais pas où on va. Ce comportement est complètement déraisonnable." "När man ser ledamöter som gömmer sig bakom draperier - ja, rätt skall vara rätt: det var inte pelare som dolde de klandervärda utan, som det senare framkommit, Nationalförsamlingens textilier - och hoppar fram som smådjävlar ur en låda just då röstningen skall avgöras med handuppräckning, då vet jag inte vart vi är på väg. Detta uppförande saknar rim och reson." (sic!)

Men Karoutchi försäkrar att han är extremt mobiliserad och stridsberedd. Och fortsätter: "
Comme les socialistes n'ont ni programme, ni leader, ni unité, leur seul moyen d'existence est le coup politique à l'Assemblée. Quand je pense aux parlementaires qu'étaient Jaurès, Blum ou Mitterrand, personne ne les imaginait dissimulés derrière un rideau. Rendez-nous Jaurès, Blum et Mitterrand! "Eftersom socialisterna varken har program, ledare eller inbördes enighet är politiska kupper i Nationalförsamlingen deras enda möjlighet att existera. När jag tänker på vilka ledamöter Jaurès, Blum eller Mitterrand var; (dvs berömda socialister, inklusive en president) ingen kunde tänka sig dem gömda bakom ett draperi. Ge oss tillbaka Jaurès, Blum och Mitterrand!"