torsdag 30 april 2009

Klockan 00.59

UMP forcerar fram den process som ser ut att leda till antagandet av hadopi-lagen inom kort, efter helgens uppehåll.

När lagen behandlades i första omgången debatterades den i mer än 40 timmar (under de flesta ledamöters frånvaro)
i Nationalförsamlingen. Nu vill inte UMP debattera mer. Albanel vägrade till slut att svara på frågor, eftersom hon inte ansåg att några nya infallsvinklar tillkommit sedan sist, utan framhärdade endast i sin "allt större" tro på lagförslaget.

Oppositionen försökte sakta ner takten.
Den kommunistiske ledamoten Jean-Pierre Brard (PCF, Parti Communiste Français), krävde ytterligare behandling i en kommission - något som måste beslutas med en omröstning.
När klockan närmade sig midnatt åberopade Jean-Marc Ayrault (PS) en regeltext som föreskriver en timmes uppehåll, i hopp om att arbetet inte skulle återupptas förrän den 5 maj. Detta fick
Jean-François Copé (UMP) att resa sig i bänken och utbrista, vänd mot talmannen: "Il est grand temps de changer le règlement" "Det är dags att ändra på reglerna", "Nous voterons ce soir !" "Vi kommer att rösta ikväll!" (om ytterligare behandling i en kommission).

Klockan 00.59 bestämdes det att ingen kommission behövs, med röstsiffrorna 231 - 103. Processen återupptas efter helgen.(Rapport från sessionen i lagkommissionen, 28/4-09, före debatten i Nationalförsamlingen, på franska.
Rapport
N.1626, commission des lois constitutionnelles)