torsdag 2 april 2009

Den totala bristen på tjusighet

Det är i själva verket det som är problemet. Vi saknar fullständigt tjusighetsfaktorn. Hur kan man annars kunna förklara att vi saknar betydelse? Inga pengar, ingen makt, ingen glans som någon annan kan sola sig i - bara nördiga krav på personlig integritet och allehanda rättigheter. Där vi sitter - rufsiga, fattiga och illa klädda, framför våra skärmar.

Det är en förklaringsmodell som åtminstone begripliggör president Sarkozys handlande. Han är känd för sin dragning till det tjusiga; vill gärna frottera sig med kända artister och företagsledare; de är hans personliga vänner. Sarkozy är, kort sagt, en uppkomling.
Det är inte bara ett elakt konstaterande, utan något som han själv alltid använt för att vinna politiska poänger; dock formulerat som "enkel bakgrund, ingen tillhörighet till någon elit, aldrig fått något gratis, kämpat för allt jag har idag utan någons hjälp" osv osv.
Elviras svar till Tony Montana i Scarface, när han säger ungefär samma sak:
- Somebody should've given it to you. You would've been a nicer person.

Jacques Attali, välkänd humanist och tidigare ekonomisk rådgivare åt president François Mitterand, rasar mot Hadopi-lagen och den bakomliggande mentaliteten, i en artikel i L'Express, under titeln: Une loi scandaleuse et ridicule - En skandalös och löjeväckande lag.

Där skriver han bland annat, att upphovsrätten idag snarast används för att skydda de ekonomiska intressenterna från artisterna; som dessa dock skjuter framför sig som beklagansvärda alibin. Och han fortsätter, full av avsky och ursinne: Qu’on puisse dans la France de 2009 présenter et faire voter au Parlement, avec les voix de toute la droite et d’une partie de la gauche, une loi aussi indigne que celle qui vient en débat cette semaine à l’Assemblée nationale est une signe de plus d’un pays dont les élites politiques et économiques ne comprennent plus rien ni à la jeunesse, ni à la technologie, ni à la culture.
"Att man i Frankrike idag, 2009, kan lägga fram ett sådant ovärdigt lagförslag, som det som debatterats i Nationalförsamlingen i veckan, är ännu ett bevis på att landets politiker och ekonomer inte längre förstår sig på varken ungdomar, teknik eller kultur".
(...)
Scandaleuse surtout parce que, pour une fois qu’on pouvait donner quelque chose gratuitement à la jeunesse, première victime de la crise, voilà qu’on préfère engraisser les majors de la musique et du cinéma, devenues aujourd’hui cyniquement, consciemment, les premiers parasites de la culture.
Pire même, voilà qu’on prétend transformer les artistes en une avant-garde d’une police de l’Internet où sombrerait la démocratie.
"Det är skandalöst framför allt för att man nu, när man skulle kunna erbjuda ungdomar, den ekonomiska krisens första offer, någonting gratis så väljer man istället att smörja film- och skivindustrin som idag medvetet och cyniskt agerar som kulturens största parasiter."

Ännu värre; man gör artister till förtrupper för en internetpolis som skadar demokratin."

Den djup respekterade Attali konstaterar att lagen inte desto mindre kommer att röstas igenom, som det ömkliga resultatet av
politikers lust att sola sig i åldrande stjärnor och företagsledares glans - och att dessa är mer än nöjda med att säkra sina vinster utan att behöva genomföra förändringar.
Och hans slutdom över Hadopi-lagen? Cela échouera, naturellement. Pour le plus grand ridicule de tous.

"Den kommer naturligtvis att bli ett misslyckande, till allas vårt stora löje."