onsdag 2 december 2009

Plockepinn

Det är glädjande att akademiker och jurister vid amerikanska law schools äntligen tycks inse att de måste ge sig in i striden om upphovsrätten för att bringa litet rim och reson - detta enligt en artikel i The New York Times. Alltför länge har juridikens intellektuella företrädare lämnat fältet fritt för representanter för upphovsrättsindustrin att agera ordningsmakt och kapa rättssystemet för att bedriva utpressningsverksamhet med dess hjälp.

Men från Frankrike intet nytt. Samma artikel låter en fransk professor i juridik och expert på upphovsrätt, Frédéric Pollaud-Dulian från Paris I Panthéon-Sorbonne komma till tals, och han ger klart besked: Den franska synen på upphovsrättslagstiftningen är att den inte skall behöva ta någon som helst hänsyn vare sig till ny teknik eller till nya seder och bruk, oavsett hur vanliga dessa är.

Professorn fortsätter: “When you violate driving laws, your car is taken away. If you do not abide by hunting rules, your rifle is taken away. To say that depriving a user of Internet access infringes on a fundamental right is pure fantasy.”

Debatten om den digitala världens regelverk flödar över av mer eller mindre bisarra liknelser och metaforer som i sig själva tydligt markerar upphovsmannens syfte. Just "trafikregler" är till exempel en typisk fransk pro-hadopimetafor. Den avslöjar synen på Internet som en sak. Internet är en sak som används för att begå brott. Ett adekvat svar blir då att kapa tillgången till Internet. En hand är en en sak som används för att begå stöld - den bör därför huggas av. Professor Pollaud-Dulian anser att en allmän avgift skulle vara "problematisk" men tycks inte se något som helst problem i att beröva människor tillgång till Internet.

Problemet illustreras med följande enkla mot-metafor: spelet plockepinn. En trafikförseelse är t ex en pinne som ligger vid sidan av högen. Att ingripa mot den orsakar ingen rörelse bland de andra pinnarna. "Fildelning" är en pinne som ligger mitt inne i högen. Den går inte att komma åt utan att andra pinnar rubbas och förskjuts. The french way är total likgiltighet för att hela högen rasar.

The New York Times konstaterar: "Others view the loss of Internet access rights as an excessively punitive measure that violates a basic right, and a trademark of repressive regimes."

I slutet av januari väntas nästa franska strid om Internet. Då inleds, enligt inrikesminister Hortefeux's önskan, debatten om LOPPSI - lagen om inrikes säkerhet - som innehåller en imponerande panopli av repressiva åtgärder, försvarade med den vanliga retoriken:
"Internet har blivit en verkligt farlig plats", säger inrikesministern i Nationalförsamlingen, och räknar upp hoten: "bedrägeri, falska e-mails, stöld av kortnummer, narkotikahandel, rasism, barnpornografi och, i vissa fall, terrorism."

Frankrike i händerna på Sarkozy och hans följe börjar bli en verkligt obehaglig plats