onsdag 24 juni 2009

Masshysteri

Den förnuftsvidriga kampen mot Nätet bland all världens makthavare förs så utan proportioner att det ibland för tankarna till en närmast religiös masshysteri.
Nätet utmålas som roten till allt ont och fildelningen som det nya kätteriet. Genom att bekämpa detta nya fenomen kan man, som Sarkozy, säga sig kämpa för sitt lands kultur, som står inför ett hot om utplåning.

Nederländernas parlament försöker nu påverka sin regering i riktning mot att införa en Sarkozy-inspirerad internetlagstiftning, meddelar EUobserver (eng).

Det är mycket olyckligt om Sarkozys metoder får adepter i övriga Europa - metoder som redan är djupt kontroversiella på fransk hemmaplan. De nederländska politikerna bör avgjort lyssna mindre på presidentens retorik och istället begrunda den våldsamma turbulens hans politik utlöser.

Nu kastar sig hadopi-lagens motståndare över Frédéric Mitterand för att få honom att lyfta förbannelsen.
Christian Paul (Parti Socialiste) kallar hadopi 2 en "provokation" och vädjar om ett politiskt moratorium. La Quadrature du Net oroas över regeringens irrationella envishet, dess "acharnement thérapeutique" - ett uttryck som används om läkare som mot allt förnuft utsätter en döende för vård in absurdum.

Men även politiker ur Sarkozys egen politiska majoritet framhåller lagens värdelöshet och katastrofpotential, som t ex Christian Vanneste (UMP), Alain Suguenot (UMP) och Jean Dionis du Séjour (Nouveau Centre) i dagens Le Monde.

Vilken lättnad för Christine Albanel att äntligen få vila! menar La Quadrature - efter att i månader slitit för att försvara det oförsvarbara, ständigt utsatt för attacker och förlöjliganden från sina motståndare. Hennes vila är välförtjänt.