tisdag 23 juni 2009

- The Spanish Inquisition!

Nu kommer den uppgraderade hadopi 2.

La Tribune kan avslöja hur regeringen - med en "mycket kort" liten text som skall "komplettera" den anti-konstitutionella och förkastade hadopi-lagen - tänker försöka komma runt le Conseil Constitutionnel.

På grund av Författningsdomstolens utslag tvingas man nu utgå ifrån att den anklagade är oskyldig. Man kan inte heller nöja sig med "bristande övervakning av internetuppkoppling" som enda brottsrubricering.
Avstängning från Internet kan hädanefter bara ske om den anklagade befinns skyldig till "piratkopiering" - dvs om en nedladdning kan bevisas exempelvis genom en undersökning av datorn. Tidigare räckte det med att en nedladdning (tyckts ha) skett via den anklagades internetuppkoppling.

Man tvingas tillerkänna den anklagade de rättigheter det juridiska systemet erbjuder, eftersom myndigheten HADOPI bara får skicka hotbrev, inte utdöma sanktioner.

Dessa nya krav innebär kostnader: i tid, pengar och personalresurser.

"il y aura avant l'enquête plusieurs étapes où l'internaute sera incité à avouer et transiger"
"F
örundersökningen kommer att föregås av flera etapper då internauten uppmanas att erkänna och kompromissa", förklarar kulturministeriet.

Hot och utpressning, konstaterar
Numérama.

Målet med dessa "etapper" är uppenbart: att pressa den anklagade till ett tidsbesparande erkännande som ger ett lindigare straff - avstängning från Nätet - för att undvika en domstolsförhandling där den anklagade verkligen skulle anses oskyldig tills motsatsen bevisats, men till priset av en stor risk: ett eventuellt 3-årigt fängelsestraff och 300 000 euro i böter.

Många avstår förmodligen från det höga spelet - och avstår därmed även från sina juridiska rättigheter.

Exakt samma knep prövades 2008 av en skrupelfri advokat; affären Techland.
Advokaten skickade mängder av hot- och utpressningsbrev till internauts som anklagades för att ha laddat ner ett spel. Deras IP-adresser hade fiskats fram av ett företag i Schweitz.
Villkoren var av typen "an offer you can't refuse" - betala en mindre summa eller riskera domstol och stränga påföljder.
Advokatens tilltag fördömdes av det franska advokatsamfundet och hon tilldelades ett diciplinstraff.

Nu försöker alltså Frankrikes regering sätta idén i system mot sina egna medborgare.
Debatt väntar i Nationalförsamlingen den 20 juli.

Välkommen till jobbet, Frédéric Mitterand