måndag 29 juni 2009

Staten testar gränser

Staten söker sin plats, förklarar statsekreterare Nathalie Kosciusko-Morizet - som ansvarar för frågor rörande Frankrikes digitala ekonomi - i en intervju publicerad i Écrans(Liberation).

Man bör således förstå statens märkliga trevanden och plötsliga utfall in i det digitala landskapet som ett slags identitetssökande på detta statens terra incognita.

Motiven kan bottna i välvilja: exempelvis vill senator Yves Détraigne skydda anonymiteten på Nätet och framlade därför ett förslag i detta syfte vid ett seminarium organiserat av Kosciusko-Morizet.

Homo Numéricus skall ha rätt till en skyddad identitet på Nätet, fastslår Détraigne; identiteten på Nätet skall kunna hållas åtskild från den personliga identiteten och information på Nätet skall inte oförhappandes kunna vändas emot privatpersonen.

Détraignes lösning: Inrätta en statlig myndighet som skall vaka över anonymiteten och de nick som registreras där.

Man skall ha rätt att agera under pseudonym på Internet, förklarar senatorn, "men man kan inte bara anta en pseudonym hur som helst, utan regler".

Det behövs följaktligen en myndighet som fungerar som väktare över den hemliga identiteten.

- Frågor på det?