söndag 28 juni 2009

Burkha på Internet

Inom två områden är Sarkozy kompromisslös: Hadopi-lagen skall genomföras och bärandet av burkha skall förbjudas på fransk mark.

Detta framgick tydligt i hans tal i Versailles, där han konstaterade att Nätet var ett laglöst land och att burkhan var ett angrepp på kvinnans värdighet.
"Han vill sätta Burkha på Internet", som en kommentator utryckte det hos TorrentFreak.

Men presidentens medarbetare visar en förmåga till problemlösning som alltid fascinerar.
Nu går Jean-François Copé, en av Sarkozys PR-genier, ut med sin idé att anställa kvinnor som skall ha till uppgift att gå runt och samtala med burkha-bärande kvinnor och deras män i syfte att försöka "...comprendre ce qui fait qu'on a pu en arriver là" "...förstå hur det har kunnat gå så långt".

Alla försök till dialog, debatt eller "rundabords-samtal" med berörda aktörer för att komma ur hadopi-lagens hopplösa återvändsgränd har mötts med totalt ointresse av Sarkozy och hans omgivning. Men kanske blir det en dag oundvikligt.

Begripligt då att Copé vill mjukstarta med en dialog om ett betydligt enklare ämne, tillsammans med betydligt mer vidsynta aktörer: Kvinnor inom islam bär burkha. Hur har det kunnat bli såhär? - Egentligen?