söndag 28 juni 2009

Absurdismens politiska gren

Hadopi 2 är inte längre en kulturfråga, utan en straffrättslig sådan. Regeringen byter taktik.
Eftersom man inte längre kan ta sig in genom dörren - låst av Författningsdomstolen - försöker man nu med fönstret.
Regeringens handlingar, motiverade endast av att förverkliga presidentens fixa idé, blir mer och mer verklighetsfrämmande.

Hadopi-dossiern övertas nu av justitiedepartementet under justitieminister Michèle Alliot-Marie (Wikipedia, eng), som redan försvarat det nya tillägget, och därmed Hadopi 2, i ministerkonseljen.
Man kan lätt inse att Sarkozy, som hävdar att den nye kulturministern Frédéric Mitterand kommer att vara "fullt delaktig" i arbetet, ändå inte vill riskera att bränna sin nyvunna trofé genom att kasta in honom personligen i striden mot Nätet.

Det som nu föreslås är följande:
Avstängningen från Internet kvarstår. Dock inte utan en föregående prövning inför domstol, eftersom en anklagelse om illegal nedladdning inte är tillräcklig och dessutom innebär omvänd bevisbörda.

Istället inrättar man ett bötesstraff för samma sak: 1 500 euros eller 3000 vid "återfall". I och med detta anser man sig ha kringgått Författningsdomstolens utslag och dragit "...toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en complétant l'action préventive de la Hadopi par un dispositif pénal dissuasif et adapté" "...alla konsekvenser av Författningsdomstolens beslut genom att komplettera HADOPIs preventiva åtgärder med en straffrättslig åtgärd som är både välavvägd och avskräckande".

Man kan följaktligen inte stänga av någon från Nätet på en lös anklagelse, men det räcker för ett kraftigt bötesstraff.
Bötesstraffen möter inga hinder hos telekom-företagen eftersom dessa då inte behöver besväras med krav på avstängning av sina abonnenter.

Flera ledamöter från UMP stöder detta förslag, i en krönika publicerad i Le Monde, eftersom böter givevis är mindre tekniskt komplicerat än avstängning och dessutom har fördelen att kunna "..infligée sans avoir la preuve formelle que l'internaute a effectivement piraté" "...utkrävas utan något formellt bevis på att en illegal nedladdning faktiskt skett."

- Frågor på det?

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. La Quadrature du Net kallar Hadopi 2 än mer absurd, än mer kostsam och än mer ineffektiv än ursprungsversionen.

Den socialistiske EU-parlamentsledamoten Guy Bono - medförfattare till den franska stötestenen "paragraf 138", eller "Bono-paragrafen", som den kallas i Frankrike - säger sig vara "consterné par la nouvelle proposition du gouvernement qui vise ni plus ni moins que la jeunesse" "förbluffad över regeringens nya lagförslag som är direkt riktad mot ungdomar, varken mer eller mindre."