söndag 7 juni 2009

Det digitala ekosystemet

Mikael Zackrisson är webbchef på Veckans Affärer.
Under rubriken Politikerna har underskattat internet. Nu får de betala refererar han till en debatt på Ingenjörsvetenskapsakademien, där den viktigaste slutsatsen tycks ha blivit att politiker, särskilt de äldre än 40, inte förstår Internet.
För hela den generationen är internet fortfarande bara ett litet smart verktyg, som man kan hålla på plats i en liten låda,
skriver Zackrisson. De förstår inte nätets natur.

Frågan är varför. Hur ser den världsbild ut, som är inkompatibel med fenomenet Internet?
Journalisten Fabrice Epelboin på den franska sajten Ovni.fr - digital journalism, gör en djuplodande analys av kolliderande begreppsvärldar för att finna en förklaring till det till synes motsägelsefulla som skedde under debatten om hadopi-lagen:
En äldre generation kulturarbetare med vänstersympatier väljer att ställa sig på storföretagens sida - samtidigt som de ansåg sig göra det motsatta; dvs skydda de svaga från kapitalismens avarter.

Hans slutsats är följande: Den äldre generationens tankevärld och mentala modeller är präglade av industrialismen och dess syn på tekniken. Det senast inträffade paradigmskifte som i grunden förändrade samhället var den industriella revolutionen,
maskinen.
Dock kan ingen metafor ur denna föreställningsvärld appliceras på Nätet. Nätet är raka motsatsen till all teknik människan tidigare skapat.
Industrialismens maskin förde utveckligen framåt, men tillhörde och tjänade några få som direkt kunde profitera på den industriella produktionen. Andra brukades i maskinens tjänst och underkastades dess rytm.

I den digitala teknikens värld är dessa förhållanden upphävda. Den digitala världen tillhör dess innevånare som samtidigt skapar den och bebor den. Stora kapitalägare utkonkurreras av innovativa, medellösa studenter. Den materiella världens maktstrukturer upplöses. Kategorier som konsumenter och producenter, sändare och mottagare, blir meningslösa.

Maskinen, tekniken, produktionsmedlen och profiten tillhör inte de fåtaliga, kapitalstarka makthavarna - inte på den här sidan spegeln. Nätet tillhör oss. Och det är vi som är de skyddsvärda.

Den som försöker kväsa, inskränka, omstrukturera eller krossa Nätets frihet söker i själva verket återupprätta industrialismens maktstrukturer, ägar- och produktionsförhållanden.
Den som gör det, och tror sig göra något annat, förstår inte Nätets natur.

Nätet är ett ekosystem, menar Epelboin. Ett ekosystem som evolverar, växer, reagerar och interagerar dynamiskt.

En maskin stängs av genom att kraftförsörjningen bryts. Försöker man däremot dämma upp en flod, sker något radikalt annorlunda.
Nätet har utvecklats till att bli något mycket mer än sina tekniska beståndsdelar. Helheten har blivit mer natur än teknik; Nätet är organisk, biologisk, plastiskt - det sviktar, gungar och formar sig.

Detta ekosystem är på en gång bräckligt och oövervinnerligt. En intervention leder till en reaktion, ett hinder till en anpassning; alla händelser återverkar på helheten.

Nätet kan inte ens beskrivas som en oändligt komplicerad maskin. Nätet följer inte samma lagar och reagerar inte med samma mekanismer.

Inte nu längre