fredag 12 juni 2009

Och Telekompaketet?

Europakommissionen välkomnar den franska Författningsdomstolens "klargörande" av vad som de facto är en fundamental rättighet.

Oenighet om detta - dvs Frankrikes avvikande åsikt och rabiata försvar av densamma - har blockerat telekompaketet och saboterat förhandlingar mellan 27 länder.

"Vi hoppas att detta beslut sätter punkt för den debatt som under de senaste månaderna lamslagit diskussionerna kring Telekompaketet på europeisk nivå", konstaterade Martin Selmayr, europakommissionens talesman i IT-frågor.

Bryssel hoppas på en snar lösning sedan Telekompaketet nu befriats från den franska blockaden.