tisdag 2 juni 2009

Nätet och 1500-talet

Det är väl känt, och uppenbart, att Sarkozy föredrar att omge sig med ministrar som hatar Internet.
När han nu, enligt Le Monde, gör sig redo att plocka in Claude Allègre, en tidigare socialistisk utbildningsminister (Wikipedia, eng), i regeringen är det inte underligt att denne självbelåtne lille herre vill visa sig värdig förtroendet.

Han väljer Le Point som forum för att sprida en mängd vanföreställningar om Nätet - vanföreställningar som dock passar som handen i handsken i Sarkozys stora, officiella vanförställning under construction, i vilken presidenten hoppas dra in hela Frankrike.

Claude Allègre går rakt på problemet: Företeelser antar inte längre samma självklara materiella form som förr:
"...on réalise aujourd'hui, avec la crise, combien la substitution exagérée du virtuel au réel a déstabilisé nos économies, fautives d'avoir falsifié le mécanisme de l'échange."

"Man inser idag, i krisens spår, hur mycket den överdrivna substitutionen av det verkliga till förmån för det virtuella destabiliserar våra ekonomier, därför att de falsifierat mekanismerna för utbyte."

Och när det gäller medie- och kulturindustrin är problemet "viruset 'gratis' eller snarare 'illusionen av gratis'". Det pirateras, kopieras och mångfaldigas, i namn av detta "gratis". Och de unga har entusiastiskt "flytt" in i denna "förutbestämda, virtuella" värld, eftersom de är "besvikna på verkligheten"

"...la gratuité sans échange doit rester un monopole de la collectivité, de l'Etat, qui l'organise de manière à préserver l'équité."
"Gratis, utan krav på motprestation, måste förbli ett offentlighetens monopol, då staten kan organisera det på ett rättvist sätt."

Och den förtjänstfulla Hadopi-lagen, förklarar Allègre, är ett första försök att rensa upp i och reglera Internets "djungel", så att detta enastående verktyg äntligen kan brukas på ett riktigt sätt. Han avslutar:
"La gratuité dans le circuit commercial est un leurre qui, à terme, est une aliénation de l'esprit et un encouragement à la paresse intellectuelle."
"Gratis, inom ramarna för det kommersiella, är ett falskt bete som i förlängningen innebär sinnets alienering och en uppmuntran till intellektuell lättja." (?)

Det är uppenbart att Nätets hela idé går långt över huvudet på denne man. Claude Allègre ser Nätet som ett merkantilt verktyg och ett statligt språkrör.

Citat ur Wikipedia-artikeln om merkantilism:

Uppfattningen om statens allmakt och överlägsna förnuft var emellertid underlag för hela politiken; och då statens intressen ansågs kräva något, togs ingen hänsyn till individernas självständighetsbehov, ens på de mest privata områden, eller till deras för senare människor ganska självklara rättigheter.
(...)
Modern nationalekonomi som utvecklats från sent 1700-tal, betonar att ett lands välstånd bygger på ekonomisk produktivitet, vilket är ett resultat av ett flertal faktorer, inklusive teknologisk nivå, humankapital och innovationsförmåga. Merkantilisterna fokuserade ensidigt på ackumulation av myntmetall och stödde i många fall åtgärder som undergrävde ekonomiskt välstånd i vidare bemärkelse.

Vi har alltså här, enligt min mening, personer som inte ens tar hänsyn till 1700-talets progressiva insikter i politik och ekonomi, utan som hämtar sina förebilder för regleringen av Nätet från 1500-talet.

Om Sarkozy redan har Lefevbre, "den sociala analysens Keyser Söse", så får han i Allègre en merkantilistisk dödgrävare av den nya digitala ekonomin.