måndag 29 juni 2009

Ruta Ett

Nu börjar det igen: Hadopi 2 "Le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet" dvs.
"Lagförslaget med avseende på det straffrättsliga skyddet av litterär och artistisk egendom på Internet" återvänder till det franska parlamentet den 8 juli.

Det blir Senaten som först får undersöka det nya lagförslaget, enligt Numérama. Sarkozy, anser man, vill så snart som möjligt utplåna minnet av Författningsdomstolens obehagliga beslut.