måndag 15 juni 2009

Ett nödvändigt ord

Jag har lärt mig ordet hos Josh, men aldrig använt det.
Nu finns det plötsligt inget som passar bättre. Henri Guaino är en plattnacke. En fransk sådan; och tillika, vilket är skrämmande, conseiller spécial i Élyséepalatset dvs. en av president Sarkozys närmaste rådgivare.

Denne man väljer nu att gå till attack i media mot Författningsdomstolens beslut att inkludera Internet i de fundamentala medborgerliga rättigheterna.

Författningsdomstolen har med detta beslut spårat ur, menar han:
"...je trouve assez curieux que le droit d’accès à Internet soit plus fortement défendu que le droit d’accès à l’eau ou à l’électricité. C’est une violation des droits de l’Homme et - rendez-vous compte ! - de la déclaration de 1789, dont vous vous souvenez d’ailleurs qu’Internet était une préoccupation de ses rédacteurs."

"...jag finner det rätt märkligt att rätten till internetuppkoppling skall försvaras mer än rätten till tillgång till vatten och el. Det är ett brott mot mänskliga rättigheter och - kan ni förstå! - mot deklarationen från 1789, då Internet för övrigt, som ni säkert minns, var en viktig fråga för dess författare."

Plattnacke!

"La libre communication des pensées et des opinions": friheten att fritt kunna kommunicera och uttrycka tankar och åsikter skyddas av artikel 11 i deklarationen om mänskliga och medborgerliga rättigheter - från 1789.