söndag 14 juni 2009

Harmoni

Blogge Bloggelito skriver en viktig text om Internet-censuren i Kina - eller den kinesiska harmoniseringen av Internet.

Det kinesiska regimen påbjuder fr o m den 1 juli obligatorisk installering av mjukvaran Green Dam Youth Escort som blockerar för regimen oönskat innehåll.

Ur The Guardian:

The new software – called Green Dam Youth Escort – potentially adds a powerful new tool at the level of the individual computer. It updates a list of forbidden sites from an online database, much as network security programs automatically download the latest defences against new worms, trojans and viruses.

The software, designed to work with the Microsoft Windows operating system, also collects private user data.

Kinesiska regimen uppvisar därmed konkreta resultat, i motsats till den franska, som arbetar mot samma mål med en envishet som får anses ha psykosvärde, men dessvärre i en demokrati.

Hadopi
-lagen syftade just till att få fransmän att själva installera denna typ av säkerhetsmjukvara, för att undvika att drabbas av anklagelser om illegal nedladdning och därmed tvingas bevisa sin oskuld.
Nästa franska försök är LOPPSI, som handlar om omedelbar blockering av vissa sajter på order av en administrativ myndighet direkt underställd regeringen - vilket var avsikten med HADOPI.