onsdag 10 juni 2009

Kraftfull örfil

Ur Le Figaro:
"De fait, le Conseil constitutionnel a tué la loi Hadopi avant même sa mise en œuvre, infigeant à ses concepteurs un camouflet de taille. Il a également, et c'est une décision historique, conféré à Internet le statut de droit fondamental (...)"

"Faktum är att Författningsdomstolen har dödat Hadopi-lagen innan den ens trätt i kraft, och tilldelat dess upphovsmän en kraftfull örfil. Den har också, och det är ett historiskt beslut, tillerkänt Internet status som fundamental rättighet (...)"