torsdag 11 juni 2009

De franska böndernas glasklara logik

"...les profits des enseignes se font sur le dos des producteurs et des consommateurs."
"...de stora märkena/företagen profiterar på producenternas och konsumenternas bekostnad"
, säger Jean-Michel Lemétayer, ordförande för FNSEA, en sammanslutning för franska livsmedelsproducenter som nu mobiliserar sig för att protestera mot sina egna usla villkor och de stora distributörernas orimliga vinstmarginaler. "Konsumenterna förstår bönderna.", försäkrar han.

Le Monde skriver om konflikten mellan de franska bönderna och den stora företagen inom livsmedelsdistributionen.
Bönderna hotar med aktioner - and they walk it like they talk it - som riskerar att "spåra ur" - ! - eftersom deras situation, med låga, sjunkande och fluktuerande priser, är ohållbar.

Problemet är, enligt bönderna, de stora kedjorna som kontrollerar priserna och försäkrar sig om betydande vinstmarginaler, samtidigt som bönderna knappt kan leva på sitt arbete. Bönderna angriper dock inte konsumenterna.

Detta övertydliga exempel använde jag i en intervju med den franska radiokanalen Europe1 - där man vill försöka förstå varför folk röstar pirat - programmet skall sändas på söndag... ;)