onsdag 10 juni 2009

Domslut från CC kan väntas fr o m ikväll

Hadopi-lagen har underkastats en granskning i le Conseil Constitutionnel, den franska författningsdomstolen, och dess utslag kan väntas från och med ikväll och fram till den 19 juni.

Le Figaro sammanfattar en rad punkter på vilka hadopi-lagen närmast självklart kan anses helt inkompatibel med Frankrikes konstitution.

Omvänd bevisföring: en anklagad antas vara skyldig och skall bevisa motsatsen.

Den administrativa myndigheten HADOPI kommer att utgöra ett parallellt rättsväsende, utan det juridiska systemets regler.

Övriga Europa har uttryckt en övertygelse om att tillgång till Internet är en fundamental rättighet, något som Frankrikes regering förnekar med frenesi.

En avstängd internaut skall tvingas betala för en tjänst han inte får tillgång till (internetuppkopplingen).

Dubbelt straff: ovanpå en administrativ sanktion skall man kunna lägga en juridisk sanktion - ett straff för intrång i upphovsrätten, bevisat med ett IP-nummer utlämnat av internetföretaget.

Upphävande av likhet inför lagen: en internaut kan stängas av, men inte ett företag. Av förklarliga skäl, men inte desto mindre en diskriminering av privatpersonen.

Den säkerhetsmjukvara (eller det spionprogram) som skall skydda en internaut från anklagelser från HADOPI är fortfarande okänd.