lördag 20 juni 2009

The Return of the Solkung

Frankrikes premiärminister heter François Fillon.
Denne man är - politiskt och massmedialt - osynlig. Vad gör han? Var är han?
När han plötsligt gjorde ett gästspel i media häromdagen var det för att tala om sitt "teknikintresse" - förmodligen i avsikt att visa att han lever, så ingen börjar genomsöka Élyséepalatset på jakt efter hans kropp.

De som istället vanligtvis frambär regeringens dumheter är Jean-François Copé, Frédéric Lefevbre och - naturligtvis - Christine Albanel.

Det är av tradition, och formellt inskrivet i konstitutionen sedan 1875, förbjudet för Republikens president att inträda i Palais Bourbon (Nationalförsamlingen) eller Palais Luxembourg (Senaten). Det är, under Femte Republiken, premiärministern som för regeringens talan inför parlamenten.

Dock har Sarkozy låtit ändra i konstitutionen efter att, mycket knappt, ha vunnit en omröstning 2008. Han tillerkändes därmed rätten att hålla anföranden inför parlamenten, men endast båda parlamenten tillsammans: "en Congrès", och inte heller på deras mark.

Följaktligen skall Sarkozy nu för första gången, den 22 juni - på måndag - tala inför parlamenten; och platsen för begivenheten är Versailles - Solkungens palats.

Kommunisterna vägrar sätta sin fot i Versailles under dessa omständigheter, liksom De Gröna, som valt att bojkotta evenemanget. Socialisterna har efter diskussion beslutat att åhöra presidentens anförande, men inte delta i diskussionen efteråt - vilket inte heller presidenten ämnar göra. Han lämnar byggnaden efter sitt tal.

Nationalförsamlingens ledamot André Vallini (Parti Socialiste) uttrycker socialisternas tveksamhet inför valet av inramning för det historiska talet. Själva platsen, anser Vallini, motsäger republikens hela idé. Och det faktum att presidenten talar inför parlamenten "utplånar premiärministern", fortsätter han, och leder till ytterligare förskjutning av makten över till presidentämbetet.

Man förargar sig även över den knappa tid de nio parlamentsgrupperna fått till sitt förfogande under diskussionen: tio minuter per grupp, allt under det att presidenten har obegränsad talartid. Ingen omröstning kommer heller att ske. En maskerad, enligt De Gröna.

Jean-François Copé (UMP), ordförande för UMPs grupp i Nationalförsamlingen, konstaterade i en intervju 15 mars, att förändringarna i konstitutionen år 2008 innebar att Frankrikes statskick nu kan beskrivas som Femte Republiken bis - dvs en "uppgraderad" version.
Så är det inte alls, menar Bernard Accoyer (UMP), Nationalförsamlingens talman, "vi befinner oss fortfarande i samma republik".

Presidentens tal kommer att direktsändas, måndag ca 15.00.

Le Monde