fredag 12 juni 2009

Förtryck

Affären med den avskedade journalisten Jérôme Bourreau-Guggenheim blir alltmer pinsam för den franska tv-kanalen TF1 i ljuset av Författningsdomstolens utslag, när Numérama idag publicerar hans mail till Françoise de Panafieu(UMP).

I detta privata mail uttrycker Bourreau-Guggenheim, inför sin politiska representant i Paris, sin välgrundade oro över hadopi-lagen och dess konsekvenser.

Mailet sändes vidare till kulturdepartementet, där en tjänsteman omedelbart skickade det till journalistens överordnade på TF1, med kommentaren: "Jean-Michel, vous avez des salariés qui, manifestement, aiment tirer contre leur camp"
"Jean-Michel, ni har anställda som
uppenbarligen gillar att förråda sina egna."

När nu Bourreau-Guggenheims mail offentliggörs finner man en rörande samstämmighet mellan journalistens slutsatser och Författningsdomstolens.

Han avslutar sitt mail med: "Förtryck är inte en lösning".

Resultat: Omedelbart avsked.