söndag 21 juni 2009

Sverige är ett dåligt exempel - äntligen

Écrans/Libération berövar den franska regeringen "det svenska exemplet", som använts för att motivera hadopi-lagen, genom att publicera en artikel som klart visar för den franska läsekretsen vad vi redan visste - att nedgången i internettrafik vid införandet av Ipred-lagen var av övergående natur.

Därmed faller i själva verket två av den franska regeringens argument. Dels visar resultatet att "la peur du Gendarme" "rädslan för polisen" inte fungerar. Dels faller, därigenom, det märkliga argumentet - som framfördes för att övertyga internetleverantörerna om det meningsfulla i att investera ännu odefinierade summor i den teknik hadopi-lagen erfodrar - att illegal nedladdning innebär en så stor kostnad för internetföretagen att de skulle spara stora summor på att få stopp på det.

Dessvärre avslöjar denna argumentation att regeringen trots allt avser att få internetleverantörerna att stå för fiolerna. Ett krav som FFT, Fédération Française des télécoms om och om igen tillbakavisar i sina kommunikéer.

FFT har för övrigt även uttalat sig om LOPPSI. Kommunikén från den 9 juni kan bara sammanfattas med det enda ordet: "glöm!".