lördag 13 juni 2009

Om Piraternas Uppkomst

Jag har väntat på den. En informationsrik och analytisk artikel om det politiska piratfenomenet i Le Monde Diplomatique. Och igår kom den.

"Le Diplo" publicerar på sin blogg Information 2.0 en fullmatad artikel om piratrörelsen som politisk maktfaktor, med en för ämnet ovanligt omfångsrik litteraturlista - där dock det mest centrala, tvingas man meddela, är skrivet på svenska. Denna nya politiska kraft måste man ta på allvar, fastslår Le Diplo.

Om The Pirate Bay contra Google säger man följande:
"En vérité, la différence réside dans la posture adoptée : dans un cas (Google), on fait mine de bien vouloir respecter les droits d’auteurs, même si l’extraordinaire croissance du site de vidéos YouTube, filiale de Google, s’est en grande partie faite sur un catalogue « piraté » ; dans l’autre (The Pirate Bay), on tourne en ridicule les courriers envoyés par les cabinets d’avocats des producteurs de Hollywood, et on annonce la couleur, étendard noir au vent."

"I själva verket består skillnaden i attityden: i det ena fallet (Google) låtsas man respektera upphovsrätten, medan den extraordinära framgången för videosajten YouTube, filial till Google, till stor del bygger på "illegalt" nedladdat material; i det andra fallet (The Pirate Bay) förlöjligar man de brev som skickas av Hollywoodproducenternas advokater, och man lyfter den svarta fanan i vädret."

Man drar också följande slutsats:
"La politisation croissante, dans le monde entier, des questions de propriété intellectuelle et du numérique traduit un manque de perspectives devant la mutation d’un monde industriel vers un univers de réseaux. Rares sont les responsables gouvernementaux ayant un minimum de compétences techniques ; les élites sont, le plus souvent, en retard d’un modem sur la population. Les gaffes de la ministre française de la culture, Mme Christine Albanel, en témoignent à l’envi."

"Den ökande politiseringen, i hela världen, av frågorna kring intellektuell upphovsrätt och den digitala verkligheten, är symptom på en brist på perspektiv i övergången från industrialismens värld till ett digitalt universum. De ansvariga i regeringsställning har endast undantagsvis ett minimum av teknisk förståelse; eliten ligger i de flesta fall långt efter befolkningen. Vilket den franska kulturministern Christine Albanels felsägningar visar med all önskvärd tydlighet.

Le Diplo konstaterar utan svårighet att den politiska klassens kunskap till stor del är obefintlig och att de flesta analyser som producerats i ämnet "det digitala samhället" är intellektuellt undermåliga.

Man citerar Rick Falkvinge i Focus' artikel - Falkvinge är uppenbarligen samtidigt ultrakapitalist och digital kommunist.
Amelia Andersdotter (som kallas Mme; Madame) framhålls som politisk aktivist med slagsida åt vänster.

Intellektuell undermålighet existerar inte i Le Diplo.

Följande, som däremot illustrerar begreppet, är en McCarthy point: Den amerikanska filmregissören Milos Forman säger: what pirates are "really doing is promoting a communist ideology".

Ett till exempel: filmskapare i Le Figaro: Les adversaires de la loi font partie d'un complot démagogique issu du microcosme parisien (...)" "Motståndarna till lagen är medlemmar av en demagogisk komplott med centrum i Paris (...)"