torsdag 11 juni 2009

Förargelseväckande beteende

Kulturminister Albanel - och regeringen - vägrar se sig besegrad. Tvärtom har Albanel fått det till att hadopi-lagen bara behöver "kompletteras", "snabbt", för att kunna stadfästas och verkställas enligt tidsschemat; dvs de första varningsmailen skall gå ut i höst.

Ur Albanels synvinkel har "90 %" av lagen "bekräftats" av le Conseil Constitutionnel: däribland "pedagogiken", "graduated response" och framför allt: "inrättandet av den administrativa myndigheten HADOPI".

Det är begripligt att kulturministern vill rädda ansiktet. Men de tänker verkligen göra det. De tänker försöka igen.
Regeringen vill till varje pris tvinga igenom en lag som bedömts vara anti-konstitutionell, som anses strida mot Frankrikes författning. Vad kan motivera en sådan extremism?

När en i grunden kulturfientlig person som Sarkozy, som främst av allt åtrår makt, säger sig vilja försvara den franska kulturen, bör man dra öronen åt sig.
Men när rena gangstertyper som Frédéric Lefevbre - eller för all del imbecilla hantlangare som Jean-François Copé och Roger Karouchi - säger samma sak blir det absurt, på samma gång skrattretande och skrämmande.

Christine Albanel uttrycker det kultiverat: Man vill att Internet skall bli "civiliserat", att det skall "växa upp" och göra sig av med sina "barnsjukdomar".

Men budskapet är otvetydigt: Nu skall vi ta kontroll över Nätet! - Fatta! Här är det vi som bestämmer och ingen jävla demokrati skall sätta käppar i hjulen!

"Ce texte nous le voulons, nous l'aurons."
"Den här lagtexten vill vi ha, och vi kommer att få den", säger Frédéric Lefevbre.