söndag 14 juni 2009

Karneval

Om man skall tro Jean-Marc Lech, en av de högsta cheferna för företaget Ipsos - världsledande när det gäller marknadsundersökningar inom områden som politik, konsumtion, vanor och attityder - så har den franska nationalkaraktären genomgått en markant personlighetsförändring.

I en intervju i L´Express sammanfattar han hur den ekonomiska krisen i samverkan med Internet förändrat fransmännen.

Företagets insamlade information tyder på en djupgående och förmodligen bestående attitydförändring, konstaterar Jean-Marc Lech; Fransmännen har inte längre någon respekt för auktoriteter.

"Nous avons donc là le reflet d'une société qui, n'attendant plus rien de l'autorité, assume son dérèglement sans culpabilité et multiplie les gestes de désobéissance civile. Conclusion : l'image d'un pays en rébellion, d'une communauté de citoyens quasi délinquante à certains égards, et adepte d'un système D extrêmement amplifié."
"Vi ser här bilden av ett samhälle som inte längre förväntar sig något av sina auktoriteter, och därför utan skuldkänslor ägnar sig åt diverse regelbrott och hänger sig åt civil olydnad. Slutsats: Ett land som uppreser sig, ett samhälle fullt av medborgare som praktiskt taget, i vissa avseenden, ägnar sig åt brottslig verksamhet och omfamnar ett extremt förstärkt système D.

I detta nya samhälle intar Internet en central roll; som en plats för kamp och debatt - och som en marknadsplats där allt kan jämföras och en varas "fasta pris" inte längre existerar.

Mellan 2007 och 2008 skedde en spektakulär ökning av antalet hushåll med internetuppkoppling: från 12 till 17 miljoner och Frankrike har nu flest bloggare i Europa: ungefär nio miljoner.
Och tillsammans med Internets utbredning kommer förändringar i attityder och beteenden. En vision om individens frihet - och en ny, mycket påtaglig, självkänsla i krisens spår.

Jean-Marc Lech: "I grund och botten drömde vi om det här -68, men Internet, mot en bakgrund av kris, har möjliggjort det!"

Krisen har lett till att allt fler fransmän endast litar till sig själva och att samhällets auktoriteter, marknaden, politiker och företagsledare upplevs ha som enda uppgift att "blåsa" dem.
Enligt Lech misstar sig också dessa auktoriteter om de tror att allt återgår till det normala när krisen är över "eftersom medborgarna har tagit sitt öde i sina händer och lyder inga andra än sig själva".

"On va être dans une France du carnaval, avec une multiplication de petits groupes qui décident de 's'éclater'. Les gens récupèrent de la gaieté en transgressant. Les hommes politiques vont-ils comprendre qu'il faut être tolérant avec la transgression, donc avec certaines formes de désobéissance? C'est extrêmement difficile pour une autorité, en l'occurrence politique. Elle ne retrouvera pas de la légitimité en réprimant ces formes de transgression. Les gens sont d'ailleurs persuadés que les responsables eux-mêmes transgressent: les patrons avec l'argent, les hommes politiques avec leurs promesses, etc."

"Vi kommer att bevittna ett Frankrike i karnevalsstämning, där allt fler små grupper kommer att vilja 'ha kul'. Man återfinner glädjen genom att bryta mot regler. Kommer politiska makthavare att förstå att man måste vara tolerant mot regelbrott, alltså mot vissa former av olydnad? Detta är extremt svårt för en auktoritet, särskilt en politisk sådan. Den kommer inte att kunna återfinna sin legitimitet genom repression av denna form av regelbrott. Folk är förresten övertygade om att makthavarna själva bryter mot regler; företagsledare med sina pengar, politiker med sina löften, osv."

Liksom den medeltida karnevalen, under vilken världen för några dagar ställdes på huvudet, fungerar Nätet som social ventil.
Högt och lågt byter plats, tiggaren kröns till kung och makten kan hänsynslöst parodieras.

Nätet är en genuint subversiv kraft som kastar om världens maktförhållanden - i karnevalstämning.
Dessvärre anser makthavarna att de bevittnar ett upplopp.