söndag 28 juni 2009

Myter krossas i Nature

Fabien Gruhier, journalist på Le Nouvel Observateur, fäster uppmärksamheten på en artikel publicerad i den mest ansedda naturvetenskapliga tidiskriften av dem alla: brittiska Nature.

Ett forskarlag från Universitetet i Tübingen har vid en utgrävning i Jurabergen hittat en flöjt, gjord av ett fågelben från gam.
Denna konstfärdigt framställda flöjt, med fem hål, har befunnits vara ca 35 000 år gammal. Följaktligen det äldsta musikinstument som upphittats.

Och, som Fabien Gruhier konstaterar, slår detta hål på två myter i en: dels den kreationistiska teorin att jorden är 6000 år gammal - men framför allt den att musik överhuvudtaget inte kan skapas utan stora skivbolag, deras egna favoritversion av upphovsrätten samt åtföljande repressiv lagstiftning.